Рейтинг: 3.6 з 5 (28 голос.)

Біологія: підручник для 10 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 10 клас Біологія Балан 2010 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-999-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник знайомить учнів з досягненнями таких біологічних наук як біохімія, цитологія, гістологія тощо. Розкриває загальні закономірності функціонування живої природи на різних рівнях її організації: молекулярному, клітинному, організмовому. Ці знання допоможуть краще зорієнтуватися у складному, різноманітному і надзвичайно цікавому світі живих істот, зрозуміти їхні взаємозв'язки із середовищем життя, єдність органічного світу.

Дорогі десятикласники!

ВСТУП

§1. Система біологічних наук. Зв’язок біологічних наук з іншими науками
Нарис з історії розвитку біологічної науки
§2. Рівні організації життя
§3. Методи досліджень у біології. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

РОЗДІЛ І. МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. НЕОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ ОРГАНІЗМІВ

§4. Елементний склад організмів
§5. Роль неорганічних речовин в життєдіяльності організмів
§6. Функції води в життєдіяльності організмів
Практична робота №1. Визначення вмісту води у власному організмі (виконують учні академічного рівня навчання)

Тема 2. ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§7. Органічні речовини живих істот. Ліпіди
§8. Вуглеводи: різноманітність, властивості та функції
§9. Білки: будова та властивості
§10. Функції білків
§11. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК. АТФ
§12. Будова, властивості та функції ДНК
§13. Біологічно активні речовини. Вітаміни, гормони, фактори росту
Лабораторна робота №1. Визначення деяких органічних речовин та їхніх властивостей
Лабораторна робота №2. Вивчення властивостей ферментів
Практична робота №2. Розв'язання елементарних задач із транскрипції та реплікації
Розв'язання елементарних задач із трансляції
Розв'язання елементарних задач із репарації
Практична робота №3. Ознайомлення з інструкціями з використання окремих медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки
Практична робота №4. Оцінка продуктів харчування за їхнім складом

РОЗДІЛ ІІ. КЛІТИННИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ КЛІТИНИ. ПОВЕРХНЕВИЙ АПАРАТ. ЯДРО

§14. Клітина - основна структурно-функціональна одиниця організмів. Методи цитологічних досліджень
§15. Будова та функції клітинних мембран
§16. Надмембравні і підмембранні комплекси клітин
§17. Будова та функції ядра клітин еукаріотів. Нуклеоїд прокаріотів
§18. Особливості організації каріотипу різних організмів
Лабораторна робота №3. Будова клітин прокаріотів та еукаріотів
Лабораторна робота №4. Спостереження явищ плазмолізу та деплазмолізу в клітинах рослин (виковують учні академічного рівня навчання)
Лабораторна робота №5. Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова ядра (виконують учні академічного рівня навчання)

Тема 2. ЦИТОПЛАЗМА КЛІТИН

§19. Цитоплазма. Клітинні включення
§20. Одномембранні органели
§21. Двомембранні органели: мітохондрії та пластиди
§22. Рибосоми. Органели руху. Клітинний центр
§23. Будова клітин прокаріотів. Гіпотези походження еукаріотів
Лабораторна робота №6. Вивчення будови одномембранних органел
Лабораторна робота №7. Вивчення будови двомембранних органел
Лабораторна робота №8. Рух цитоплазми в клітинах рослин

Тема 3. КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

§24. Клітинний цикл. Мітоз
§25. Мейоз
§26. Загальна характеристика обміну речовин і перетворення енергії в клітинах
§27. Пластичний обмін. Біосинтез білків і нуклеїнових кислот
§28. Хемосинтез і фотосинтез
§29. Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій
Лабораторна робота №9. Будова хромосом
Лабораторна робота №10. Мітотичний поділ клітин
Практична робота № 5. Порівняння мітозу і мейозу (виконують учні академічного рівня навчання)
Практична робота №6. Розв'язання елементарних задач із трансляції (виконують учні академічного рівня навчання)

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ

Тема 1. НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

§30. Будова, хімічний склад і властивості вірусів
§31. Розмноження вірусів. Основні етапи взаємодії вірусу і клітини
§32. Роль вірусів у природі та житті людини. Вірусні інфекції людини і тварин
§33. Профілактика та лікування вірусних інфекцій
§34. Віроїди і пріони

Тема 2. ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§35. Особливості будови та процесів життєдіяльності прокаріотичиих організмів
§36. Роль прокаріотів у природі та житті людини
§37. Особливості організації одноклітинних еухаріотів
§38. Особливості процесів життєдіяльності одноклітинних еукаріотів
§39. Роль протистів у природі та господарстві
Практична робота №6. Порівняння симптомів захворювань, які спричиняють віруси і бактерії

Тема 3. БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ

§40. Багатоклітинні еукаріоти
§41. Тканини рослин
§42. Тканини людини та тварин. Гістотехнологія
§43. Органи та системи органів
§44. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів
Узагальнення
Принципи організації і функціонування молекулярного, клітинного та організмового рівнів життя
Лабораторна робота №11. Будова тканин рослин
Лабораторна робота №12. Будова тканин тварин
Короткий словник термінів і понять

 

Коментарі