Рейтинг: 3.0 з 5 (2 голос.)

Філософія: підручник для 10 класу (профільний рівень)

підручник 10 клас Філософія Огнев’юк 2010 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-269-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник призначений для учнів 10 класу, які вивчають філософію на профільному рівні. В ньому втілені основні проблеми курсу філософії в історико-філософському аспекті. Історія вітчизняної філософії розкрита в контексті світового філософського процесу. У виданні подані фрагменти творів відомих філософів.

Від авторів

Розділ І. ВСТУП ДО ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

§1. Що таке філософія?
§2. Міфологія - колиска філософії

Розділ II. СХІДНА ФІЛОСОФІЯ

§3. Мудрість ведичної ночі. Давня індійська філософія
§4. Містика — заперечення сакральності Вед
§5. Чотири істини буддизму
§6. Інь-Ян-ці. Філософія китайського народу
§7. Лаоцзи. Осягнення шляху. Даосизм
§8. Конфуціанство

Розділ III. АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ

§9. Сім мудреців. Зародження античної філософії
§10. Пошук першооснови. Мілетці та Піфагор
§11. Суперечки про природу буття
§12. «Тільки атоми і порожнеча...» Демокріт
§13. Скільки існує істин? Софісти і Сократ
§14. «Речовина без ідеї ніщо». Платон і Арістотель
§15. Як можна досягти щастя? Епікурейці, стоїки, скептики, кініки

Розділ IV. СЕРЕДНЬОВІЧНА ФІЛОСОФІЯ

§16. Філософія раннього Середньовіччя. Патристика і гностицизм
§17. Філософія Святого Августина
§18. Між патристикою і схоластикою

Розділ V. ФІЛОСОФІЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

§19. Повернення до людини

Розділ VI. ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ І ДОБИ ПРОСВІТНИЦТВА

§20. Пафос розуму і науки
§21. Теорія суспільного договору і натуралізм
§22. Природжені ідеї, або «Значення духу досвід не покриє». Рене Декарт
§23. Дійсність потік відчуттів. Готфрід Лейбніц, Джордж Берклі, Девід Юм
§24. Доба Просвітництва

Розділ VII. НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ

§25. З’ясування можливостей розуму
§2в. Усесвіт — застигла думка
§27. «Нам тутешній світ так багато говорить». Людвіг Фейербах
§28. «Не пояснювати світ, а змінювати його». Марксизм

Розділ VIII. ПОСТКЛАСИЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ-ХХ ст.

§29. Філософія на роздоріжжі. Посткласична європейська філософія XIX–XX ст. Артур Шопенгауер, Фрідріх Ніцше, Огюст Конт
§30. Філософія XX століття. Феноменологія, буття людини, прагматизм і психоаналіз
§31. Контури сучасності. Мистецтво розуміння, аналітична філософія і постмодерн
§32. Підсумки XX століття

Розділ IX. УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА

§33. «Любомудри». Філософія Київської Русі
§34. Божественна мудрість. Українська філософія XIV-XVІ ст
§35. У пошуку істини. Українська філософія XIX - початку XX ст
§36. Українська філософія XX століття
ХРЕСТОМАТІЙНІ ТВОРИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Словник філософських термінів

Коментарі