Рейтинг: 3.4 з 5 (30 голос.)

Фізика. Підручник для 10 класу. Академічний рівень

підручник 10 клас Фізика Барьяхтар 2010 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-611-540-714-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Пропонований підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-10», який включає також збірник задач, зошит для лабораторних робіт і комплексний зошит для контролю знань. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Вступ

§1. Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та в суспільному розвитку
§2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання
§3. Вимірювання. Похибки вимірювань
§4. Математика — мова фізики

Розділ 1. Кінематика

§5. Основна задача механіки. Механічний рух. Системи координат і системи відліку
§6. Матеріальна точка. Траєкторія руху. Шлях. Переміщення
§7. Рівномірний прямолінійний рух
§8. Відносність руху. Закони додавання переміщень і швидкостей.
§9. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкості
§10. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення
§11. Переміщення під час рівноприскореного руху. Рівняння координати
Лабораторна робота № 1
§12. Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння. Рівняння руху для вільного падіння тіл
§13. Криволінійний рух тіла
§14. Рівномірний рух тіла по колу
Підбиваємо підсумки розділу 1 «Кінематика»
Завдання для самоперевірки до розділу 1 «Кінематика»

Розділ 2. Динаміка

§15. Явище інерції. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
§16. Взаємодія. Сила Лабораторна робота № 2
§17. Інертність. Маса тіла
§18. Другий закон Ньютона
§19. Третій закон Ньютона
§20. Закон всесвітнього тяжіння
§21. Сила тяжіння
§22. Рух тіла під дією сили тяжіння
§23. Штучні супутники Землі. Перша космічна швидкість
§24. Деформація тіл. Види деформації
§25. Сила пружності. Механічна напруга. Закон Гука
Лабораторна робота № 3
§26. Вага тіла. Вага тіла, яке рухається з прискоренням. Невагомість. Перевантаження
§27. Сила тертя
Лабораторна робота № 4
§28. Рух тіла під дією кількох сил
§29. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіл, які мають вісь обертання
Лабораторна робота № 5
§30. Центр мас. Види рівноваги тіл
Підбиваємо підсумки розділу 2 «Динаміка»
Завдання для самоперевірки до розділу 2 «Динаміка»

Розділ 3. Закони збереження в механіці

§31. Закон збереження імпульсу:
§32. Реактивний рух. Ракети
§33. Механічна робота. Потужність
§34. Механічна енергія. Кінетична енергія
§35. Потенціальна енергія
§36. Закон збереження механічної енергії
§37. Пружний і абсолютно непружний удари
Підбиваємо підсумки розділу 3 «Закони збереження в механіці»
Завдання для самоперевірки до розділу З «Закони збереження в механіці»

Розділ 4. Механічні коливання та хвилі

§38. Коливальний рух. Фізичні величини, які характеризують коливальний рух
§39. Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань
§40. Коливання пружинного маятника
§41. Коливання математичного маятника
Лабораторна робота № 6
§42. Енергія коливального руху
§43. Вимушені коливання. Резонанс
§44. Автоколивання
§45. Механічні хвилі
Підбиваємо підсумки розділу 4 «Механічні коливання та хвилі»
Завдання для самоперевірки до розділу 4 «Механічні коливання та хвилі»

Розділ 5. Релятивістська механіка

§46. Постулати спеціальної теорії відносності
§47. Релятивістський закон додавання швидкостей. Відносність одночасності
§48. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності
Підбиваємо підсумки розділу 5 «Релятивістська механіка»
Сучасні уявлення про простір і час. Взаємозв'язок класичної, релятивістської механіки та космології
Енциклопедична сторінка

Коментарі