Рейтинг: 3.5 з 5 (10 голос.)

Геометрія: підручник для 10 класу (академічний рівень)

підручник 10 клас Геометрія Біляніна 2010 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0007-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник створений таким чином, щоб вирішувати головні завдання сучасного навчально-виховного процесу. Науково-технічний прогрес досить стрімко змінює характер існуючих професій і приводить до появи нових, які більшою мірою вимагають уважності, кмітливості та швидкості реакції працюючих. Отже, найважливішим завданням навчання стає виховання логіки мислення, засвоєння загальних методів наукового дослідження.

Шановний старшокласнику!

Модуль 1. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

§1.1. Про логічну побудову планіметрії. Основні поняття. Аксіоми планіметрії
§1.2. Опорні факти курсу планіметрії
§1.3. Задачі і методи їх розв’язування
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 2. Вступ до стереометрії

§2.1. Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії
§2.2. Наслідки з аксіом стереометрії
§2.3. Перерізи
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 3. Взаємне розміщення прямих у просторі, прямої і площини

§3.1. Взаємне розміщення прямих у просторі
§3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі
§3.3. Паралельність прямої і площини
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 4. Взаємне розміщення площин у просторі

§4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини
§4.2. Властивості паралельних площин
§4.3. Паралельне проекціювання. Зображення плоских і просторових фігур на площині
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 5. Перпендикулярність прямих і площин у просторі

§5.1. Перпендикулярність прямих у просторі
§5.2. Перпендикулярність прямої та площини у просторі
§5.3. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри
§5.4. Перпендикулярність площин
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 6. Кути і відстані у просторі

§6.1. Кути у просторі
§6.2. Відстані у просторі
§6.3. Ортогональне проекціювання
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Запитання для самоконтролю
Тест для самоконтролю

Модуль 7. Узагальнення і систематизація вивченого

§7.1. Основні фігури геометрії та їхнє розміщення у просторі
§7.2. Перпендикуляр і похила до площини, відстані та кути у просторі
Прикладні задачі
З літопису геометрії
Тест для самоконтролю
Алфавітний покажчик
Відповіді

 

Коментарі