Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Історія України: підручник для 11 класу: рівень стандарту, академічний

підручник 11 клас Історія України Кульчицький 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0095-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник висвітлює події вітчизняної історії від кінця 1930-х років до сучасності. Його обсяг і зміст відповідають вимогам програми з історії України для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень). Запропонований методичний матеріал сприятиме набуттю предметних компетентностей, розвитку критичного мислення, формуванню навичок самостійної роботи та творчого дослідження. Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності.

Шановні учні 3
Вступ 5

Тема 1. Україна в роки Другої світової війни. Велика Вітчизняна війна

11
§ 1. Міжнародні відносини в 1939 - першій половині 1941 рр 12
§ 2. Напередодні агресії 20
§ 3-4. Перший етап Великої Вітчизняної війни 29
§ 5. Україна в роки окупації. Визвольний рух 42
§ 6. Визрівання корінного перелому в ході війни 52
§ 7. Україна на завершальному етапі війни 62
§ 8. Культура в 1939-1945 рр 71
Повторювально-узагальнювальний урок 79

Тема 2. Україна в перші повоєнні роки (1946 - перша половина 1950-х рр.)

81
§ 9. Вихід УРСР на міжнародну арену 82
§ 10. Повоєнна відбудова 90
§ 11. Радянізація західноукраїнських земель 101
§ 12. Особливості суспільно-політичного і культурного життя 110
Повторювально-узагальнювальний урок 123

Тема 3. Україна в умовах лібералізації суспільного життя (середина 1950-х - середина 1960-х рр.)

125
§ 13. Лібералізація суспільно-політичного життя 126
§ 14-15. Спроби соціально-економічних реформ 137
§ 16. Зародження опозиційного руху 147
§ 17. Культурне життя 153
Повторювально-узагальнювальний урок 163

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)

165
§ 18. Економічне становище 166
§ 19. Суспільно-політичне життя 173
§ 20. Соціальні та демографічні зміни в суспільстві 180
§ 21. Дисидентський рух 188
§ 22. Культурне життя 196
§ 23. Міжнародні відносини в 1970-х-1980-х рр 204
Повторювально-узагальнювальний урок 209

Тема 5. Політика перебудови. Проголошення незалежності України (1985-1991)

211
§ 24. Особливості перебудовного процесу в Україні 212
§ 25. Економічна політика перебудовної доби 218
§ 26-27. Розгортання національного руху в Україні 224
§ 28. Суверенізація України 231
Повторювально-узагальнювальний урок 230

Тема 6. Україна в сучасну добу

241
§ 29. Міжнародні зв’язки України 242
§ 30-31. Досягнення і прорахунки в державотворчому процесі 247
§ 32-33. Економічна політика в період трансформації 253
§ 34. Соціальне життя 262
§ 35-36. Культурне і духовне життя суспільства 269
Повторювально-узагальнювальний урок 278

Тема 7. Наш край (1939-2010)

281
§ 37-38. Історія рідного краю 282
Додатки 288

Коментарі