Рейтинг: 4.0 з 5 (1 голос.)

Хімія: підручник для 11 класу: рівень стандарту

підручник 11 клас Хімія Лашевська 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0060-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Анотація відсутня.

Вітаємо вас, учні! 3

ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 1. Ізомери. Теорія хімічної будови органічних сполук С.М. Бутлерова 5
§ 2. Структурна ізомерія насичених вуглеводнів 11
§ 3. Номенклатура насичених вуглеводнів 16
§ 4. Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація 20
§ 5. Органічні речовини в живій природі 28
§ 6. Рівні структурної організації органічних речовин 31
§ 7. Природні джерела органічних речовин 36
§ 8. Нафта і нафтопродукти 42
§ 9. Кам’яне вугілля, продукти його переробки. Паливо 49
§ 10. Охорона довкілля від забруднень під час переробки вуглеводневої сировини і використання продуктів, одержаних з неї 58
§ 11. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини 65
§ 12. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів. Пластмаси 73
§ 13. Каучуки. Гума 81
§ 14. Штучні та синтетичні волокна 88
§ 15. Жири, вуглеводи, білки, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі 97
§ 16. Харчові добавки. Е-числа 104
§ 17. Поняття про синтетичні лікарські засоби 111
§ 18. Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини 115
§ 19. Органічні сполуки в побуті 121
§ 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби 127
§ 21. Органічні розчинники, їхнє застосування 133
Практична робота 137
Завдання для підсумкового самоконтролю 137
Підсумки 139
Тлумачний словник термінів і понять 141
Предметний покажчик 148
Іменний покажчик 151

ДОДАТКИ

Додаток 1. Визначник деяких волокон 152
Додаток 2. Добова потреба організму в білках, жирах, вуглеводах 153
Додаток 3. Що таке порція? 154
Додаток 4. Орієнтовний добовий набір продуктів для працездатного і непрацездатного населення (згідно з рекомендаціями НДІ харчування України) 155
Додаток 5. Інформація щодо складу деяких харчових продуктів 156
Додаток 6. Загальні правила вибавляння плям 158

Коментарі