Рейтинг: 4.5 з 5 (6 голос.)

Математика: підручник для 11 класу (рівень стандарту)

підручник 11 клас Математика Бевз 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0063-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики», «Координати і вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл».

Передмова 3

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Розділ 1. Показникові та логарифмічні функції 5
§ 1. Функції та їх основні властивості 6
§ 2. Степеневі та показникові функції 14
§ 3. Показникові рівняння та нерівності 23
§ 4. Логарифми та логарифмічні функції 30
§ 5. Логарифмічні рівняння та нерівності 37
Самостійна робота № 1 44
Історичні відомості 45
Головне в розділі 1 46
Розділ 2. Похідна та її застосування 49
§ 6. Границя функції 50
§ 7. Дотична до графіка функції. Похідна 58
§ 8. Диференціювання функцій 65
§ 9. Похідна складеної функції 72
Самостійна робота № 2 77
§ 10. Застосування похідної для дослідження функцій 78
§ 11. Найбільші та найменші значення функції 86
§ 12. Похідна як швидкість 91
Самостійна робота № 3 97
Історичні відомості 97
Головне в розділі 2 98
Розділ 3. Інтеграл та його застосування 100
§ 13. Первісна 101
§ 14. Площа підграфіка 107
§ 15. Інтеграл 112
§ 16. Застосування інтегралів 121
Самостійна робота № 4 127
Історичні відомості 127
Головне в розділі 3 130
Розділ 4. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики 132
§ 17. Множини та підмножини 133
§ 18. Комбінаторика та правило добутку 138
§ 19. Розміщення, перестановки та комбінації 144
§ 20. Елементи статистики 149
§ 21. Графічні подання інформації про вибірки 155
§ 22. Випадкові події та їх імовірності 165
§ 23. Відносна частота події та випадкові величини 175
Самостійна робота № 5 181
Історичні відомості 182
Головне в розділі 4 185

ГЕОМЕТРІЯ

Розділ 5. Координати і вектори у просторі 188
§ 24. Координати в просторі 189
§ 25. Вектори в просторі 194
§ 26. Застосування векторів 200
Самостійна робота № 6 206
Історичні відомості 207
Головне в розділі 5 208
Розділ 6. Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл 210
§ 27. Геометричні тіла та многогранники 211
§ 28. Призми 217
§ 29. Піраміди 224
§ 30. Правильні многогранники 230
Самостійна робота 7 236
§ 31. Тіла обертання 237
§ 32. Конуси 244
§ 33. Куля і сфера 251
Самостійна робота № 8 257
§ 34. Комбінації геометричних фігур 257
§ 35. Об’єм призми та циліндра 262
§ 36. Об’єм піраміди, конуса та кулі 268
Самостійна робота № 9 276
Історичні відомості 276
Головне в розділі 6 278

ДОДАТКОВІ ЗАВДАННЯ

Числа і функції 281
Прямі та площини в просторі 286
Похідна та інтеграл 287
Геометричні тіла 289
Задачі для кмітливих 290
Теми для завдань творчого характеру 293
Рекомендована література 294
Предметний покажчик 295
Довідковий матеріал 298
Відповіді 310

Коментарі