Рейтинг: 2.0 з 5 (2 голос.)

Технології: підручник для 11 класу (стандарт, академічний рівень)

підручник 11 клас Технології Коберник 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Літера
Рік:
ISBN: 978-966-178-206-7
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Матеріал підручника спрямовано на вивчення технологій як засобу підготовки молодої людини до вступу в доросле життя. Уміння планувати власну діяльність, самостійно визначати завдання на основі аналізу здобутої інформації та реалізовувати заплановане, одержуючи реальний практичний результат, — є передумовою професійного успіху й особистісного зростання.

ВІД АВТОРІВ 3

Розділ І. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

5
1. Винахідництво як рушійна сила розвитку сучасних технологій 7
2. «Мозковий штурм» 12
3. Синектика 18
4. Метод контрольних запитань 23
5. Морфологічний аналіз 27
6. Метод випадковостей 30
7. Функціонально-вартісний аналіз 36
8. Алгоритм розв'язку винахідницьких задач 38

Розділ II. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

49
9. Інформаційні технології в проектній діяльності 61

Розділ III. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

61
10. Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності людини 63
11. Методи і засоби ергономічних досліджень 69
12. Естетичні умови праці 80
13. Значення кольору в ергономічному вдосконаленні виробництва 90

Розділ IV. ЕКОЛОГІЧНІ І ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

99
14. Глобальні проблеми людства 101
16. Екологічні проблеми та шляхи їх подолання 108
16. Енергетичні проблеми суспільства 116
17. Природоохоронні технології 123

Розділ V. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

133
18. Професійна діяльність. Основи професійного самовизначення 135
19. Портфоліо в професійній діяльності людини 137
20. Професійна кар’єра 142
ДОДАТОК. Карта інтересів 149

Коментарі