Рейтинг: 2.6 з 5 (5 голос.)

Технології: підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний рівень)

підручник 11 клас Технології Мадзігон 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна думка
Рік:
ISBN: 978-966-644-185-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник ознайомлює учнів з методами творчої діяльності, вчить розв’язувати творчі задачі технічного змісту, вказує на джерела отримання технічної інформації, яка є важливою при складанні власних проектів, формуванні портфоліо. Методи розробки комп’ютерних презентацій, основи художнього конструювання об’єктів технологічної діяльності, види виробництва і природоохоронні технології також сприятимуть створенню орієнтовного проекту «Моя професійна кар’єра».

Вступ. Шановні випускники!

Розділ І. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Методи творчого та критичного мислення в проектній технології
§1. Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості
§2. Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика
§3. Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об’єктів. Випадковостей. Методи групи 2
§4. Раціоналізаторські пропозиції — рушійна сила розвитку виробництва. Винахідництво
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до розділу І «Проектування, як складова сучасного виробництва й життєдіяльності людини»

Розділ ІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Використання в проектній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій
§5. Презентування результатів роботи як один із видів перетворювальної діяльності людини. Презентації та їх призначення
§6. Оприлюднення результатів проектної діяльності. Публікації, їх види, призначення та створення
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до розділу II «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності»

Розділ ІІІ. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності
§7. Історія становлення і сутність ергономічної науки
§8. Загальні питання ергономіки
§9. Елементи антропометрії в ергономіці
§10. Естетичні умови праці: види виробничого середовища і дизайну
§11. Ергономічний підхід до організації праці
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до розділу III «Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності»

Розділ IV. ЕКОЛОГІЧНІ Й ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Глобальні проблеми людства. Природоохоронні технології
§12. Демографічні, екологічні та енергетичні проблеми людства
§13. Техногенні проблеми сьогодення
§14. Екологічний моніторинг. Технологія безвідходного виробництва
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до розділу IV «Екологічні й техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини. Глобальні проблеми людства»

Розділ V. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

§15. Основи професійного самовизначення
§16. Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до теми «Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини»
§17. Орієнтовний проект «Моя професійна кар’єра». Типологія людей і їх якості. Професійні вимоги
Завдання для перевірки рівня навчальних досягнень до теми «Орієнтовний проект «Моя професійна кар’єра»
Додатки до підручника
Література

Коментарі