Рейтинг: 3.5 з 5 (2 голос.)

Українська мова: Підручник для 11 класу

підручник 11 клас Українська мова Єрмоленко 2011 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-307-7
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту, стилістики, культури мови та комунікації. У виданні розглянуто основні засади риторики як науки і мистецтва, види мовленнєвої діяльності. Видання відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України з української мови для 11 класу (рівень стандарту).
Для учнів. 11 класу, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

§1. Українська мова у світі. Українська діаспора 

Стилістика мови. Культура мови. Стилістичні засоби фонетики

§2. Словосполучення і речення — основні синтаксичні одиниці. Стилістичні особливості простих і складних речень 
§3. Синтаксичні норми 
§4. Уживання простого речення в тексті 
§5. Уживання складного речення в тексті 
§6. Основні пунктограми в простому і складному реченнях
§7. Основні пунктограми в реченнях з прямою мовою та в діалозі. Оформлення цитат 
§8. Синтаксичний і пунктуаційний аналіз 
§9. Зміст і будова тексту 
§10. Складне синтаксичне ціле 
§11. Стильова класифікація текстів. Видозміна тексту 
Орфографічно-пунктуаційний практикум 

Мовна культура і комунікація

§12. Поняття комунікації 
§13. Етика професійного спілкування 
§14. Міжкультурна комунікація 

Основи риторики

§15. Риторика як наука й мистецтво 
§16. Промова 
§17. Етика полемічної майстерності 

Види мовної (мовленнєвої) діяльності

§18. Аудіювання різностильових текстів 
§19. Читання різностильових текстів 
§20. Усний переказ тексту на професійну тему із творчим завданням 
§21. Діалоги на професійну тему 
§22. Виступ на семінарах, зборах, конференціях. Переговори
§23. Письмовий переказ із творчим завданням 
§24. Підготовка і сприймання публічного виступу 
§25. Стаття: підготовка і написання 
§26. Письмовий відгук про телепередачу 
§27. Письмовий твір на морально-етичну тему 
§28. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу 
§29. Письмовий звіт про виконану роботу 
§30. Переклад різностильових текстів 
§31. Синхронний переклад текстів на професійну тематику 

Додатки

Додаток 1. Розділові знаки у простому і складному реченнях 
Додаток 2. Розділові знаки в реченнях з прямою мовою. Оформлення цитат 
Додаток 3. Схеми синтаксичного розбору простого і складного речень 
Додаток 4. Ключі до вправ орфографічно-пунктуаційного практикуму 
Додаток 5. Виявлення професійних нахилів 
Додаток 6. Ключ до вправи 248 
Додаток 7. Українські відповідники деяких стійких російських зворотів (фразеологізмів) 
Додаток 8. Труднощі російсько-українського перекладу зворотів офіційно-ділового стилю 
Додаток 9. Словничок керувань

Коментарі