Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова: підручник для 4 класу

підручник 4 клас Українська мова Криган 2015 рік
Українська мова навчання
Видавництво:
Рік:
ISBN:
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Повторения

§1. Звуки і букви
§2. Речення. Текст 
§3. Головні та другорядні члени речення
§4. Зв’язок слів у реченні
§5. Однорідні члени речення
§6. Перевір себе

Слово. Значення слова

§7. Слова, близькі за значенням (синоніми)
$8. Слова, протилежні за значенням (антоніми)
§9. Багатозначність слів. Пряме і переносне значення слів

Будова слова

§10. Основа слова. Закінчення
§11. Спільнокореневі слова. Корінь
§12. Префікс. Суфікс
§13. Правопис префіксів роз-, без-, з-, с-
§14. Перевір себе

Частини мови

§15. Загальне поняття про частини мови
§16. Іменник
§17. Іменники-назви істот та неістот
§18. Загальні та власні іменники
§19. Правопис власних іменників
§20. Рід іменників
§21. Число іменників
§22. Відмінки. Загальне поняття
§23. Відмінки. Практичні вправи
§24. Роль іменників у реченні
§25. Використання іменників у художніх і наукових текстах
§26. Повторення
§27. Перевір себе
§28. Прикметник
§29. Зв’язок прикметників з іменниками
§30. Прикметники-синоніми
§31. Прикметники-антоніми
§32. Число і рід прикметників
§33. Роль прикметників у реченні
§34. Повторення
§35. Перевір себе
§36. Займенники
§37. Особові займенники
§38. Роль займенника у реченні
§39. Перевір себе
§40. Дієслово
§41. Неозначена форма дієслова
§42. Часи дієслова
§43. Теперішній час дієслова
§44. Минулий час дієслова
§45. Майбутній час дієслова
§46. Дієвідміни
§47. Роль дієслова у реченні
§48. Правопис не з дієсловом
§49. Перевір себе
§50. Числівник. Загальне поняття
§51. Прислівник. Загальне поняття
§52. Прийменник. Загальне поняття

Розрізнення прийменників і префіксів

§53. Перевір себе
Повторення вивченого в 1-4 класах

Коментарі