Рейтинг: 3.4 з 5 (50 голос.)

Рідна мова: Підручник для 4 класу (перша частина)

підручник 4 клас Рідна мова Вашуленко 2004 рік (Перша частина)
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 966-04-0540-5
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня

МОВА І МОВЛЕННЯ

ТЕКСТ

§1. Тема, мета, заголовок
§2. Роль слів у побудові тексту
§3. Поділ тексту на частини. План
§4. Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування
§5. Будова тексту
§6. Замітка до газети

РЕЧЕННЯ

§ 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією
§ 8. Основа речення. Зв’язок слів у реченні
§ 9. Однорідні члени речення
§ 10. Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників

ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК

§11. Повторення вивченого про іменник
§ 12. Відмінювання іменників
§ 13. Закінчення іменників у родовому відмінку однини
§ 14. Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду
§ 15. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду
§ 16. Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини
§ 17. Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини
§ 18. Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини
§ 19. Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини
§ 20. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині

ПРИКМЕТНИК

§21. Повторення вивченого про прикметник як частину мови
§ 22. Відмінювання прикметників
§ 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-
§ 24. Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках
§ 25. Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду
Відгадки до загадок

Коментарі