Рейтинг: 4.2 з 5 (54 голос.)

Природознавство: підручник для 5 класу

підручник 5 клас Природознавство Ярошенко 2013 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Світоч
Рік:
ISBN: 978-966-97266-5-0
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Дорогі п’ятикласники! 3

ВСТУП

§ 1. Науки, що вивчають природу 6
§ 2. Джерела знань про природу 9
§3. Методи вивчення природи 11
§ 4. Обладнання для вивчення природи 16
§ 5. Видатні вчені-натуралісти 20

РОЗДІЛ І. Тіла, речовини та явища навколо нас

§ 6. Характеристики тіл 26
§ 7. Речовини, фізичні властивості речовин 29
§ 8. Молекули. Рух молекул 34
§ 9. Атоми. Хімічні елементи 38
§ 10. Різноманітність речовин 41
§ 11. Чисті речовини і суміші 46
§ 12. Способи розділення сумішей 50
§ 13. Явища природи 54
§ 14. Різноманітність фізичних явищ 57
§ 15. Хімічні явища, їх ознаки 63
§ 16. Горіння. Повторюваність і взаємозв'язок явищу природі 66
Тестові завдання до розділу І 70

РОЗДІЛ II. Всесвіт

§ 17. Небо. Небесна сфера 74
§ 18. Зорі та сузір'я 78
§ 19. Сонце 82
§ 20. Планети 84
§ 21. Малі небесні тіла 89
§ 22. Загальна будова Сонячної системи 92
§ 23. Всесвіт та його складові 95
§ 24. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт 99
Тестові завдання до розділу ІІ 104

РОЗДІЛ III. Земля — планета Сонячної системи

Тема 1. Земля як планета
§ 25. Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі 108
§ 26. Форма і розміри Землі 110
§ 27. Внутрішня будова Землі 114
§ 28. Рухи Землі у просторі 117
§ 29. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі 121
§ 30. Місяць — супутник Землі 125
§ 31. Способи зображення Землі 130
§ 32. Масштаб 135
§ 33. Ґрунт 138
§ 34. Склад і властивості повітря 141
§ 35. Нагрівання й переміщення повітря 144
§ 36. Вода на Землі 147
§ 37. Властивості води 150
Тестові завдання до розділу ІІІ, теми 1 154
Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів
§ 38. Організм. Властивості організмів 158
§ 39. Рослини і тварини 163
§ 40. Гриби і бактерії 168
§ 41. Отруйні рослини, тварини, гриби 172
§ 42. Чинники середовища життя на планеті Земля 176
§ 43. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища 180
§ 44. Визначення організмів за визначниками 185
§ 45. Наземно-повітряне середовище життя організмів 188
§ 46. Водне середовище життя організмів 192
§ 47. Ґрунтове середовище життя організмів 197
§ 48. Взаємозв'язки між організмами у природі 200
§ 49. Екосистеми 204
Тестові завдання до розділу ІІІ, теми 2 210
Тема 3. Людина на планеті Земля
§ 50. Зв'язок людини з природою 214
§ 51. Екологічні проблеми та їх подолання 218
§ 52. Охорона природи. Червона книга 222
§ 53. Заповідники, заказники, національні парки 227
Покажчик термінів 232

Коментарі