Рейтинг: 3.9 з 5 (30 голос.)

Українська мова: підручник для 5 класу

учебник 5 класс Украинский язык Ворон 2013 год
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-617-656-207-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник укладено відповідно до Державного стандарту освіти та нової Програми з української мови для ЗНЗ з навчанням російською мовою. Структура і зміст підручника спрямовані на активну роботу учнів з мовними засобами, пошукову й дослідницьку діяльність, розвиток мовлення та мислення.

Державний Гімн України 3
Дорогі друзії 4
Наш календарик 5
§ 1. Значення мови в нашому житті. Українська мова — державна мова України 5

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 2. Значущі частини слова 14
§ 3. Ненаголошені голосні в коренях слів 18
§ 4. Частини мови. Іменник 23
§ 5. Прикметник 25
§ 6. Займенник. Числівник 27
§ 7. Дієслово. Прислівник 29
§ 8. Прийменник. Сполучник 33
Контрольні запитання і завдання 39
Наш календарик 40

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 9. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні 41
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору словосполучення 44
§ 10. Речення. Граматична основа речення 45
§ 11. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення 50
§ 12. Головні члени речення 53
§ 13. Другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені. Порядок слів у реченні 56
§ 14. Однорідні члени речення 62
§ 15. Двокрапка і тире при однорідних членах речення 65
§ 16. Речення із звертанням 68
§ 17. Речення із вставними словами 74
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору простого речення 75
§ 18. Складне речення. Кома між частинами складного речення 79
Мовний розбір. Послідовність синтаксичного розбору складного речення 82
§ 19. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові 84
§ 20. Діалог 86
Контрольні запитання і завдання 91
Наш календарик 95

ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

§ 21. Звуки мовлення. Голосні звуки. Звукове значення букв я, ю, е, ї 96
§ 22. Приголосні звуки. Приголосні тверді й м’які 99
§ 23. Приголосні дзвінкі й глухі. Уподібнення глухих і дзвінких приголосних 101
§ 24. Вимова [г] і [ґ] 104
§ 25. Знаки письма. Алфавіт 107
§ 26. Співвідношення звуків і букв. Звуковий запис слова. Склад 109
Наш календарик 115
§ 27. Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні, їх вимова, позначення на письмі 116
§ 28. Ненаголошені голосні в коренях слів 118
§ 29. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом 121
§ 30. Позначення м'якості приголосних на письмі 126
Наш календарик 129
§ 31. Сполучення йо.ьо 130
Мовний розбір. Послідовність фонетичного розбору слова 132
§ 32. Правила вживання апострофа 133
§ 33. Чергування [р] — [в], [і] — [й] 137
§ 34. Подвоєні букви на позначення збігу двох однакових приголосних 140
§ 35. Вимова й написання слів із подовженими м’якимиприголосними 142
§ 36. Спрощення у групах приголосних 146
§ 37. Букви и, І в словах іншомовного походження 148
§ 38. Подвоєні букви у словах іншомовного походження 151
Контрольні запитання і завдання 153
Наш календарик 156

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 39. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова 157
§ 40. Пряме і переносне значення слова 159
§ 41. Лексика за її походженням. Власне українські слова 161
§ 42. Загальновживані слова. Терміни. Професійна лексика. Діалектні слова 165
§ 43. Застарілі слова. Неологізми 168
§ 44. Омоніми. Відмінність омонімів від багатозначних слів 169
§ 45. Синоніми. Антоніми 171
§ 46. Фразеологізми 174
Контрольні запитання і завдання 178
Наш календарик 179

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

§ 47. Основа слова і закінчення змінних слів 180
§ 48. Корінь, суфікс, префікс — значущі частини слова 182
Мовний розбір. Послідовність розбору слова за будовою 185
§ 49. Способи творення слів 187
§ 50. Чергування [о] — [в], [е] — [і], [є] — [а] 189
§ 51. Чергування [о], [е] з [і]. 191
§ 52. Чергування [о] — [е] після ж.ч.ш.й 193
§ 53. Букви а, і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів та в абсолютному кінці слова 195
§ 54. Найголовніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів 198
Наш календарик 199
§ 55. Зміни приголосних при творенні нових слів 200
Наш календарик 203
§ 56. Складні і складноскорочені слова. Сполучні голосні 203
§ 57. Правопис слів із пів-, цапів-, полу- 205
§ 58. Вимова й правопис префікса з- (зі-, с-) 206
§ 59. Правопис префіксів роз, без 208
§ 60. Вимова й правопис префіксів пре-, при-, прі- 209
§ 61. Дефіс у складних словах 211
Контрольні запитання і завдання 214
Повторення вивченого 215
Наш календарик 219

Додаток

Узагальнювальні таблиці 220
Українсько-російський словник 229
Тлумачний словник 235

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

1. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 8
2. Спілкування 11
3. Текст. Поняття про «відоме» і «нове». Докладний усний переказ тексту 15
4. Тема й основна думка висловлювання 20
5. Підготовка до докладного письмового переказу 32
6. Види мовленнєвих помилок. Робота над виправленням помилок, допущених у переказі 87
7. Стилі мовлення. Сфери вживання кожного з них 47
8. Типи мовлення 60
9. Докладний письмовий переказ тексту-розповіді 67
10. Лист. Адреса 71
11. Усний твір-розповідь на основі власного досвіду 77
12. Переказ тексту-розповіді з елементами опису предмета 83
13. Складання діалогів 89
14. Твір-опис предмета за картиною 93
15. Твір-опис предмета за власним спостереженням 105
16. Переказ тексту-розповіді з елементами опису тварини 113
17. Переказ із творчим завданням 120
18. Науковий і художній опис. Твір-опис тварини за картиною 124
19. Твір-опис тварини за власним спостереженням 136
20. Твір-розповідь про випадок із життя 144
21. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму 154
22. Усна відповідь на основі переказу параграфа 177
23. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами роздуму 186
24. Твір-роздум на основі власного досвіду 202

Коментарі