Рейтинг: 1.0 з 5 (1 голос.)

Загальна географія: Підручник для 6 класу

підручник 6 клас Географія Пестушко 2006 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 966-504-500-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Що вивчає географія і яке її значення? Як відкривали нові землі і створювали перші географічні карти? Як не загубити безліч об’єктів на земній кулі? Яка будова земних надр і що приховують глибини Світового океану? Чому змінюється погода і чим вона відрізняється від клімату? Як природні умови впливають на господарство, традиції і побут людей? Чи вичерпні природні багатства? Відповіді на ці та безліч інших запитань переконливо, доступно і надзвичайно цікаво вам дасть цей підручник з географії.

Юні друзі! 3
Вступ
§ 1. Географія - наука про Землю 4
§ 2. Спостереження в природі 7

РОЗДІЛ 1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

Тема 1. Стародавня епоха пізнання Землі
§ 3. Географія у стародавньому світі 10
§ 4. Пізнання Землі у середні віки 13
Тема 2. Епоха Великих географічних відкриттів
§ 5. Подорожі португальців. Відкриття Америки 17
§ 6. Перша навколосвітня подорож.
Відкриття Південного материка. Походи землепрохідців 20
Тема 3. Географія Нового часу
§ 7. Експедиції ХVIII-ХІХ ст. Діяльність географічних товариств 24
Тема 4. Сучасні географічні дослідження
§ 8. Освоєння полярних широт. Міжнародні дослідження Землі. Вітчизняна географія 28

РОЗДІЛ 2. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі
§ 9. Зображення Землі на аерофотознімку, космічному знімку, глобусі, на плані та карті 31
§ 10. Масштаб. Види масштабів 35
§ 11. План, основні ознаки плану 38
§ 12. Карти, різноманітні способи картографічного зображення 40
§ 13. Класифікація карт 44
§ 14. Визначення відстаней на місцевості, плані та карті 48
§ 15. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут 50
§ 16. Абсолютна і відносна висота місцевості 55
§ 17. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті 58
Тема 2. Градусна сітка Землі. Географічні координати
§ 18. Градусна сітка на глобусі та географічній карті 61
§ 19. Географічні координати 64
§ 20. Визначення географічних координат за допомогою градусної сітки 66

Розділ 3. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Тема 1. Літосфера
§ 21. Внутрішня будова Землі. Гірські породи та мінерали. Будова земної кори 69
§ 22. Літосферні плити. Походження материків і океанів 73
§ 23. Внутрішні процеси Землі. Рухи земної кори 76
§ 24. Внутрішні процеси Землі. Землетруси 79
§ 25. Вулкани. Джерела. Гейзери 82
§ 26. Геологічний час 85
§ 27. Зовнішні процеси Землі 88
§ 28. Основні форми рельєфу суходолу Землі: рівнини 92
§ 29. Основні форми рельєфу суходолу Землі: гори 95
§ 30. Рельєф дна Світового океану 99
§ 31. Зв’язок будови земної кори та рельєфу Землі 101
§ 32. Охорона унікальних форм рельєфу 102
Тема 2. Атмосфера
§ 33. Атмосфера, її склад і будова. Охорона атмосферного повітря 105
§ 34. Температура земної поверхні та повітря. Теплові пояси Землі 109
§ 35. Атмосферний тиск. Пояси атмосферного тиску на Землі 114
§ 36. Вітер. Постійні та змінні вітри 117
§ 37. Вологість повітря. Хмари і туман 121
§ 38. Повітряні маси, циклони та антициклони 126
§ 39. Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі 129
§ 40. Погода, її елементи, типи, зміна в часі 133
§ 41. Служба погоди. Ваші спостереження за погодою 136
§ 42. Клімат Землі, чинники його формування 140
§ 43. Кліматичні пояси і основні типи клімату Землі 142
§ 44. Зміни клімату. Люди і клімат 145
Тема 3. Гідросфера
§ 45. Гідросфера. Світовий колообіг води 148
§ 46. Світовий океан та його частини. Острови в океані 150
§ 47. Властивості вод Світового океану 154
§ 48. Рух води в океані 157
§ 49. Багатства вод Світового океану. Океан і людина 161
§ 50. Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн 166
§ 51. Живлення І режим річок. Робота річок 170
§ 52. Озера. Штучні водойми 173
§ 53. Болота 177
§ 54. Льодовики. Багаторічна мерзлота 180
§ 55. Підземні води 184
§ 56. Як людина використовує води суходолу 188
Тема 4. Біосфера
§ 57. Біосфера, її складові 192
§ 58. Вплив господарської діяльності людини на біосферу. Охорона біосфери 198
Тема 5. Географічна оболонка
§ 59. Географічна оболонка, закономірності її формування і розвитку 202
§ 60. Зональні та азональні природні комплекси 206

Розділ 4. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі
§ 61. Населення світу 211
Тема 2. Народи і держави
§ 62. Найчисленніші народи і найбільші держави світу 215
§ 63. Населені пункти. Народні традиції 216

Розділ 5. ЛЮДИНА І ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 1. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
§ 64. Природа і господарська діяльність людини 223
Тема 2. Населення і природокористування
§ 65. Природні багатства 228
§ 66. Забруднення і охорона природного середовища 230
Ключові слова 234
Плани-характеристики природних об’єктів 236

Коментарі