Рейтинг: 3.4 з 5 (20 голос.)

Географія: підручник для 6 класу

підручник 6 клас Географія Скуратович 2006 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна преса
Рік:
ISBN: 966-7320-69-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Як працювати з підручником

ВСТУП

§1. Географія - наука мрійників і мужніх людей

РОЗДІЛ І. ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

§2. Пізнання Землі в стародавні часи та епоху Середньовіччя
§3. Епоха Великих географічних відкриттів
§4. Географія нового часу
§5. Сучасні географічні дослідження
Тематичний контроль. Тестові завдання

РОЗДІЛ II. ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ Й КАРТІ

§6. Способи зображення Землі
§7. Зображення нерівностей земної поверхні на плані й карті
§8. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок
§9. Визначення напрямків на місцевості, плані й карті
Тематичний контроль. Тестові завдання

РОЗДІЛ III. ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА ТАЇЇ СКЛАДОВІ

Тема 1. Літосфера
§10. Внутрішня будова Землі
§11. Внутрішні процеси в земній корі
§12. Катастрофічні явища в літосфері
§13. Походження материків і океанів. Геологічний час
§14. Зовнішні процеси
§15. Мінерали та гірські породи, з яких складається земна кора
§16. Форми рельєфу суходолу
§17. Рельєф дна Світового океану
§18. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі
Тематичний контроль. Тестові завдання
Тема 2. Атмосфера
§19. Атмосфера Землі та Ті будова
§20. Температура повітря
§21. Теплові пояси Землі
§22. Атмосферний тиск. Вітер
§23. Загальна циркуляція атмосфери
§24. Водяна пара. Вологість повітря. Опади
§25. Погода та показники її стану
§26. Клімат
§27. Охорона атмосфери
Тематичний контроль. Тестові завдання
Тема 3. ГІДРОСФЕРА
§28. Світовий океан та його частини
§29. Властивості вод Світового океану
§30. Рух води в океані
§31. Багатства вод Світового океану та людина
§32. Види суходолу. Річки
§33. Озера та водосховища
§34.Болота
§35. Підземні води
§36. Льодовики та багаторічна мерзлота
Тематичний контроль. Тестові завдання
Тема 4. Біосфера
§37. Поняття про біосферу
§36. Взаємодія біосфери о пішими оболонками Землі
§39. Ґрунт - особливе природне тіло
Тематичний контроль. Тестові завдання
Тема 5. Географічна оболонка
§40. Поняття про географічну оболонку
§41. Природні комплекси
§42. Екологічні проблеми Землі
Тематичний контроль. Тестові завдання

РОЗДІЛ IV. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

§43. Населення Землі
§44. Раси на Землі
§45. Народи і держави на політичній карті світу
Тематичний контроль. Тестові завдання

РОЗДІЛ V. ЛЮДИНА І ПРИРОДА

§46. Зміни природи під впливом господарської діяльності людини
§46. Населення та природокористування
Тематичний контроль. Тестові завдання
Короткий словник географічних термінів і понять
Матеріал для довідок і практичних робіт (додатки)
 

Коментарі