Рейтинг: 3.8 з 5 (4 голос.)

Історія стародавнього світу: експериментальний підручник для 6 класу

підручник 6 клас Історія Стародавнього світу Мороз 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Педагогічна думка
Рік:
ISBN: 978-966-644-130-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Узагальнено різноманітний фактичний матеріал про життя людей у давнину, спираючись на сучасні досягнення історичної науки, антропології, археології. Даний підручник допоможе учням скласти чітке уявлення про далеке минуле, навчить працювати творчо, визначати своє ставлення до певних історичних подій. Методичний апарат підручника побудовано з урахуванням вимог проблемного навчання та дослідницького підходу відповідно до вікових особливостей шестикласників.

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ У ПЕРВІСНІ ЧАСИ

§1. Предки людини - хто вони?
§2. Життя та заняття первісних людей
§3. Релігія та мистецтво первісних людей
§4. Значущі зміни у житті людей
§5. Перші землероби та скотарі на теренах України

РОЗДІЛ II. ЦИВІЛІЗАЦІЇ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

§6. Виникнення найдавніших держав

Тема 1. Стародавній Єгипет - одна з найдавніших цивілізацій світу

§7. Природа і населення Стародавнього Єгипту
§8. Держава та суспільство
§9. Релігія та міфологія в Стародавньому Єгипті
§10. Культура та наука у Стародавньому Єгипті
§11. Розквіт і занепад Єгипетської держави

Тема 2. Передня Азія в давнину

§12. Природа і населення Південного Дворіччя
§13. Давній Вавилон часів Хаммурапі
§14. Ассирійська держава
§15. Фінікія та Палестина в давнину
§16. Перська держава
§17. Кіммерійці та скіфи на території сучасної України

Тема 3. Стародавні Індія та Китай

§18. Стародавня Індія
§19. Релігія та культура Стародавньої Індії
§20. Історія Стародавнього Китаю
§21. Культура Стародавнього Китаю

РОЗДІЛ III. СТАРОДАВНЯ ГРЕЦІЯ

Тема 1. Греція за найдавніших часів

§22. Природа і населення Стародавньої Греції
§23. Міфи, релігія та герої Стародавньої Греції
§24. Історія Ахейської та Гомерівської Греції (Мікенська цивілізація та її занепад)

Тема 2. Поліси Стародавньої Греції

§25. Утворення міст-держав
§26. Стародавня Спарта
§27. Утворення Афінської держави

Тема 3. Греко-перські війни і розквіт Афін. Культура Стародавньої Греції в У-ІУ ст. до н. е

§28. Греко-перські війни
§29. Могутність та занепад Афін
§30. Повсякденне життя та побут греків
§31. Наука та культура в Стародавній Греції

Тема 4. Македонія та елліністичний світ

§32. Піднесення Македонії
§33. Завоювання Александра Македонського
§34. Елліністичні держави та їх культура

РОЗДІЛ IV. ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ

Тема 1. Римська республіка

§35. Природні умови Італії та виникнення міста Рима
§36. Римська республіка в V - середині III ст. до н.е.
§37. Релігія та звичаї римлян у період ранньої Республіки
§38. Рим - світова держава
§39. Рабство в Римі
§40. Розорення селян в Італії. Брати Гракхи
§41. Початок громадянських чвар у Римі
§42. Захоплення Цезарем влади в Римі

Тема 2. Римська імперія

§43. Падіння Республіки та утворення імперії
§44. Римська імперія в І - II ст
§45. Римська культура пізньої Республіки та періоду імперії
§46. Виникнення християнства
§47. Римська імперія в III - на початку IV ст.
§48. Падіння Західної Римської імперії

РОЗДІЛ V. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

§49. Слов’яни напередодні Великого переселення народів
§50. Сусіди давніх слов’ян
§51. Слов’яни під час Великого переселення народів

Коментарі