Рейтинг: 4.5 з 5 (11 голос.)

Українська мова: Підручник для 6 класу

учебник 6 класс Украинский язык Ворон 2006 год
Російська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 966-04-0632-0
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Любі друзі! 3
§ 1. Краса та багатство української мови 4
Мандрівка Україною. Наша Батьківщина 6
Культура спілкування. Відпочинок 9
Мандрівка Україною. Київ 9

Повторення вивченого

§ 2. Синтаксис і пунктуація 11
§ 3. Фонетика та орфографія 17
Мандрівка Україною. Луганськ 20
§ 4. Будова слова та словотвір 21
§ 5. Лексика і фразеологія 23

Морфологія та орфографія

§ 6. Морфологія як розділ мовознавчої науки. Частини мови 29

Іменник

§ 7. Іменник як частина мови 31
Мандрівка Україною. Донеччина 32
§ 8. Іменники — назви істот і неістот. Загальні і власні назви 33
Азбука ввічливості 35
§ 9. Рід іменників 36
§ 10. Число іменників 40
Мандрівка Україною. Харків 42
§ 11. Відмінки іменників 43
§ 12. Відміни іменників 44
§ 13. Іменники першої відміни 48
Культура спілкування. Догляд за домашнім улюбленцем 50
§ 14. Відмінювання іменників другої відміни 51
Мандрівка Україною. Запоріжжя 57
§ 15. Відмінкові закінчення іменників третьої відміни 60
§ 16. Відмінювання іменників четвертої відміни 62
Азбука ввічливості 63
§ 17. Відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині 64
Мандрівка Україною. Дніпропетровськ 65
§ 18. Незмінювані іменники 67
Культура спілкування. У гостях 69
Азбука ввічливості 70
§ 19. Способи творення іменників 71
§ 20. Не з іменниками 73
§ 21. Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-. -ичок-, -ичк-, -інн(я). -инн(я), енн(я), ив(о), ев(о) 74
§ 22. Написання і відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 77
Мовний розбір. Розбір іменника як частини мови 78
Мандрівка Україною. Суми 79
Контрольні запитання і завдання 80

Прикметник

§ 23. Прикметник як частина мови 81
§ 24. Якісні, відносні та присвійні прикметники 82
Мандрівка Україною. Полтава 84
§ 25. Ступені порівняння якісних прикметників 85
§ 26. Відмінювання прикметників 89
§ 27. Способи творення прикметників 92
Азбука ввічливості 93
Мандрівка Україною. Херсон 96
§ 28. Написання найуживаніших суфіксів прикметників 98
§ 29. Одна і дві букви н у прикметниках 100
§ 30. Не з прикметниками 101
Мандрівка Україною. Автономна Республіка Крим 103
§ 31. Написання складних прикметників разом і через дефіс 105
Культура спілкування. У магазині 107
§ 32. Написання прізвищ прикметникової форми 108
Мовний розбір. Розбір прикметника як частини мови 109
Мандрівка Україною. Миколаїв 110
Контрольні запитання і завдання 111

Числівник

§ 33. Числівник як частина мови 112
§ 34. Вживання числівників з іменниками 116
Мандрівка Україною. Кіровоград 117
Азбука ввічливості 118
§ 35. Відмінювання порядкових числівників 118
§ 36. Відмінювання власне кількісних числівників 122
Мандрівка Україною. Черкаси 126
§ 37. Відмінювання збірних, дробових і неозначено-кількісних числівників 128
Культура спілкування. У залізничній касі 131
Мовний розбір. Розбір числівника як частини мови 132
Контрольні запитання і завдання 133
Мандрівка Україною. Чернігів 134
Культура спілкування. Візит до лікаря 136

Займенник

§ 38. Займенник як частина мови. Розряди займенників за значенням 137
§ 39. Особові і зворотний займенники 139
§ 40. Питальні й відносні займенники 142
Мандрівка Україною. Одеса 144
§ 41. Заперечні й неозначені займенники 147
§ 42. Присвійні, вказівні й означальні займенники 149
Мандрівка Україною. Вінниця 151
Азбука ввічливості 152
Мовний розбір. Розбір займенника як частини мови 153
Контрольні запитання і завдання 155

Дієслово

§ 43. Дієслово як частина мови. Неозначена форма дієслова 156
Мандрівка Україною. Житомир 158
§ 44. Не з дієсловами 159
§ 45. Види дієслів 163
Мандрівка Україною. Хмельницький 164
§ 46. Перехідні й неперехідні дієслова 165
Мандрівка Україною. Рівне 168
§ 47. Часи дієслова. Минулий час 169
§ 48. Теперішній і майбутній часи дієслова 170
Мандрівка Україною. Тернопіль 172
§ 49. Дієслова першої і другої дієвідмін 173
§ 50. Чергування звуків у дієсловах 175
Мандрівка Україною. Чернівці 176
§ 51. Способи дієслова. Дійсний спосіб 177
Культура спілкування. Улюблена пора року 179
Мандрівка Україною. Луцьк 181
§ 52. Умовний і наказовий способи дієслова 182
Азбука ввічливості 184
§ 53. Безособові дієслова 187
Мандрівка Україною. Івано Франківськ 188
Мовний розбір. Розбір дієслова як частини мови 190
Азбука ввічливості 191
Контрольні запитання і завдання 191
Мандрівка Україною. Львів 192

Повторення вивченого

Іменник 193
Прикметник 194
Мандрівка Україною. Ужгород 196
Числівник. Займенник 197
Дієслово 198

Додаток

Українсько-російський словник 200
Тлумачний словник 203

Зв’язне мовлення

1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування 7
2. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне читання мовчки 15
3. Повторення вивченого про стилі мовлення 25
4. Ділові папери. План роботи. Оголошення 27
5. Повторення вивченого про текст, його будову. «Відоме» і «нове» у реченнях тексту 38
6. Докладний і стислий переказ тексту 46
7. Складний план тексту 58
8. Опис приміщення. Переказ тексту-розповіді з елементами опису приміщення 68
9. Твір-опис приміщення 76
10. Опис природи. Переказ тексту-розповіді з елементами опису природи 87
11. Твір-опис природи 96
12. Стислий переказ тексту наукового стилю 104
13. Повідомлення на лінгвістичну тему 115
14. Відгук на літературний твір 120
15. Вживання числівників для позначення часу і дат 129

Коментарі