Рейтинг: 4.0 з 5 (52 голос.)

Біологія: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Біологія Мусієнко 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-622-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Як працювати з підручником

ВСТУП

§1. Біологія - наука про живу природу
§2. Різноманітність живих організмів та їхня класифікація

Розділ 1. РОСЛИНИ

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин

§3. Загальна характеристика царства Рослини
§4. Методи вивчення будови клітини
§5. Хімічний склад клітини
§6. Будова рослинної клітини
§7. Тканини рослин
§8. Органи рослин
§9. Види коренів. Типи кореневих систем. Будова коренів
§10. Будова коренів
§11. Ґрунт як джерело кореневого живлення рослин
§12. Роль кореня у забезпеченні мінерального живлення рослин
§13. Видозміни кореня та їхні функції
§14. Будова пагона. Його розвиток з бруньки
§15. Стебло - вісь пагона
§16. Внутрішня будова стебла
§17. Видозміни пагона
§18. Зовнішня будова листка
§19. Внутрішня будова листка
§20. Функції листка. Фотосинтез
§21. Функції листка. Дихання та випаровування води
§22. Тривалість життя листків. Видозміни листка
§23. Взаємозв’язки між різними частинами рослини
§24. Регуляція життєвих функцій рослин. Рухи рослин

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин

§25. Способи розмноження рослин
§26. Вегетативне розмноження рослин у рослинництві. Щеплення рослин
§27. Генеративні органи рослини. Будова і різноманітність квіток
§28. Суцвіття
§29. Запилення
§30. Запліднення у квіткових рослин. Будова насінини
§31. Різноманітність плодів
§32. Поширення плодів
§83. Проростання насіння
§84. Ріст те розвиток рослин

Розділ 2. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН

Тема 1. Водорості

§35. Загальні риси та особливості поширення водоростей
§36. Одноклітинні зелені водорості
§37. Багатоклітинні зелені та діатомові водорості
§38. Бурі та червоні водорості
§39. Значення водоростей у природі та житті людини

Тема 2. Вищі спорові рослини

§40. Загальна характеристика вищих спорових рослин
§41. Мохоподібні
§42. Папоротеподібні
§43. Плауноподібні та хвощеподібні

Тема 3. Голонасінні

§44. Загальна характеристика голонасінних рослин
§45. Різноманітність хвойних рослин
§46. Роль голонасінних у природі та житті людини

Тема 4. Покритонасінні, або Квіткові

§47. Загальна характеристика покритонасінних, або квіткових, рослин
§48. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті
§49. Родина Розові
§50. Родина Бобові, або Метеликові
§51. Родина Пасльонові
§52. Родина Айстрові, або Складноцвіті
§53. Родини Лілійні та Цибулеві
§54. Родина Злакові

Розділ 3. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ

Тема 1. Гриби

§55. Загальна характеристика царства Гриби
§56. Різноманітність грибів. Шапкові гриби
§57. Різноманітність грибів. Цвілеві гриби. Дріжджі. Гриби-паразити

Тема 2. Лишайники

§58. Загальна характеристика лишайників

Розділ 4. БАКТЕРІЇ

Тема 1. Бактерії

§59. Загальна характеристика прокаріотів
§60. Роль прокаріотів у природі та житті людини

Розділ 5. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ І ДОВКІЛЛЯ

Тема 1. Організми і середовище життя

§61. Чинники довкілля, що впливають на живі організми
§62. Рослинні угруповання. Зв'язки рослин з інтими організмами
§63. Типи рослинних угруповань
§64. Охорона рослин. Природоохоронні території

Короткий словник термінів та понять

Коментарі