Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Фізика : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Фізика Пшенічка 2015 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Букрек
Рік:
ISBN: 978-966-399-675-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА

4
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу. Методи наукового пізнання 5
§ 2. Початкові відомості про будову речовини. Речовина і поле 9
§ 3. Основні положення атомно-молекулярного вчення 13
§ 4. Фізичні величини. Засоби вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ 18
§ 5. Точність вимірювань. Похибки 23
§ 6. Визначення площі та об’єму 26
§ 7. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики 29
§ 8. Зв’язок фізики з іншими науками. Фізика в науці, техніці, виробництві й побуті 33
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 1 38

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

42
§ 9. Як описують механічний рух 43
§ 10. Рівномірний прямолінійний рух 50
§ 11. Відносність руху 54
§ 12. Закон додавання швидкостей 58
§ 13. Графіки шляху і швидкості 62
§ 14. Нерівномірний рух 65
§ 15. Рівномірний рух по колу 69
§ 16. Рух планет і Місяця 75
§ 17. Коливальний рух. Маятники 80
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 2 85

РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

90
§ 18. Взаємодія тіл. Інертність та інерція. Перший закон Ньютона 91
§ 19. Маса тіла. Густина речовини 94
§ 20. Сили в природі. Сила пружності. Закон Гука. Динамометри 99
§ 21. Прискорення. Рівнодійна сил. II-й і III-й закони Ньютона 106
§ 22. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість 114
§ 23. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання 121
§ 24. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску 125
§ 25. Тиск рідин і газів. Сполучені посудини 128
§ 26. Атмосферний тиск. Дослід Торрічеллі 133
§ 27. Манометри. Насоси. Гідравлічний прес 140
§ 28. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда 146
§ 29. Умови плавання тіл 151
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 3 157

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ

164
§ 30. Механічна робота. Потужність 165
§ 31. Механічна енергія та її види 170
§ 32. Закон збереження механічної енергії 175
§ 33. Момент сили. Умови рівноваги важеля 179
§ 34. Прості механізми 184
§ 35. Коефіцієнт корисної дії механізмів (ККД) 188
§ 36. Розвиток фізичної картини світу 192
§ 37. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес 197
ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ 4 202
ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 206
СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ 231

ДОДАТКИ

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У КАБІНЕТІ (ЛАБОРАТОРІЇ) ФІЗИКИ 235
КАБІНЕТ ФІЗИКИ 237
ПЕРІОДИЧНА СИСТЕМА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА 239
ВІДПОВІДІ ДО ДЕЯКИХ ЗАДАЧ 240

Коментарі