Рейтинг: 4.0 з 5 (1 голос.)

Історія України: Підручник для 7 класу

підручник 7 клас Історія України Крилан 2001 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 966-504-089-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

У підручнику розповідається про історичні події, що відбувалися на теренах сучасної України від найдавніших часів до кінця XV ст. Матеріал охоплює періоди первісної історії, зародження перших державних утворень - грецьких колоній у Причорномор’ї й ранньослов’янських племінних об’єднань, князівської держави часів Київської Русі і Галицько-Волинської держави та польсько-литовську добу.

Будьмо знайомі! 5

РОЗДІЛ 1. ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

§ 1-2. Походження людини. Найдавніше населення на території України 7
§ 3-4. Поява скотарства і землеробства 20
§ 5. Трипільські племена 29
§ 6-7. Занепад родового ладу. Кіммерійці 38
§ 8. Скіфи 48
§ 9-10. Античні міста-держави Північного Причорномор’я 62
§ 11. Сармати. Готи. Гуни 78
§ 12-13. Слов’яни 87
§ 14. Вірування та звичаї слов’ян 99
Зробимо висновки 110

РОЗДІЛ 2. КИЇВСЬКА РУСЬ

§ 15. Українські землі у VII—IX ст. 113
§ 16. Становлення держави з центром у Києві 121
§ 17. Зміцнення Київської держави в середині X ст. 132
§ 18. Київська держава за Володимира Великого 143
§ 19. Утвердження християнства в Україні-Русі 151
§ 20. Ярослав Мудрий. Розквіт Київської держави 157
§ 21. Соціально-економічний та політичний устрій України-Русі за княжих часів (IX - перша половина XIV ст.) 164
§ 22. Міжкнязівські усобиці. Володимир Мономах 173
§ 23. Феодальна роздробленість Русі 184
§ 24-25.Культура Київської Русі 196
§ 26. Монголо-татарське лихоліття 217
Зробимо висновки 223

РОЗДІЛ 3. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА РУСЬ

§ 27. Утворення Галицько-Волинського князівства 227
§ 28. Занепад Галицько-Волинського князівства. Останні князі 235
§ 29. Культура Галицько-Волинської Русі 241
Зробимо висновки 254

РОЗДІЛ 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ХІV-ХV ст.

§ 30. Українські землі у складі Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського 257
§ 31. Польська експансія на українські землі 263
§ 32. Політичне становище українських земель після Кревської унії 268
§ 33. Українські землі у складі Угорщини, Османської імперії та Московської держави 279
§ 34. Соціальний устрій та господарське життя в Україні у ХІV-ХV ст. 290
§ 35. Культурне й церковне життя у другій половині ХІV-ХV ст. 301
Зробимо висновки 312
Словник-довідник 315
Короткий довідник згадуваних імен 322
Допитливим у вільний час ми радимо читати 325

Коментарі