Рейтинг: 4.3 з 5 (29 голос.)

Історія України: підручник для 7 класу

підручник 7 клас Історія України Свідерський 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-058-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття і до кінця XV століття. Основний навчальний матеріал поданий згідно із чинною програмою Міністерства освіти і науки з історії України. Матеріал супроводжується рубриками «Історичні цікавинки», «Історичні джерела», у яких наведені дані про давньоруські міста, історичні особи.

§ 1. Вступ

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ

§ 2. Східні слов’яни та їхні сусіди
§ 3. Витоки Київської Русі
§ 4. Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава
§ 5. Суспільний устрій Київської Русі в ІХ-Х століттях
Узагальнення за темою «Виникнення та розвиток Київської Русі»

КИЇВСЬКА РУСЬ наприкінці X - у першій ПОЛОНИНІ XI СТОЛІТТЯ

§ 6. Володимир Великий
§ 7. Київська Русь за часів князя Ярослава Мудрого
§ 8. Політичний і соціальний устрій Київської Русі. Розвиток господарства
§ 9. Культура Київської Русі наприкінці X століття — у першій половині XI століття
Узагальнення за темою «Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI століття»

КИЇВСЬКА РУСЬ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XI СТОЛІТТЯ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIII СТОЛІТТЯ

§10. Київська держава за Ярославичів
§11. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович
§12. Політичний і соціально-економічний розвиток удільних князівств середини XII століття — першої половини XIII століття
§13. Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького й Волинського князівств
§ 14. Культура Київської Русі періоду політичної роздробленості
Узагальнення за темою «Київська Русь у другій половині XI століття — першій половині XIII століття»
§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича
§ 16. Монгольська навала на українські землі
§ 17. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників
§ 18. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за галицько-волинську спадщину
§ 19. Культура Галицько-Волинської держави. Історичне значення Галицько-Волинської держави
Узагальнення за темою «Галицько-Волинська держава»
§ 20. Поширення влади польського короля та литовських князів на українські землі
§21. Українські землі у складі Великого князівства Литовського
§ 22. Українські землі у складі Угорщини, Молдовського князівства, Московської держави та Кримського ханату
§ 23. Соціальний устрій в Україні
§ 24. Господарське життя в Україні
§ 25. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині XIV століття — XV століття
Узагальнення за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV століття — XV століття)»
Перед тим, як вирушити далі
Додатки
Історія навколо нас.
Додатковий навчальний матеріал

Коментарі