Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Хімія: Підручник для 7-го класу

підручник 7 клас Хімія Ярошенко 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Станіца
Рік:
ISBN: 978-966-7039-15-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Цим підручником розпочинається систематичне вивчення хімії в основній школі з дванадцятирічним терміном навчанням на базі пропедевтичних знань про тіла, речовини, фізичні та хімічні явища, що вже одержали учні, вивчаючи природознавство. Об'єм і зміст матеріалу ретельно продумані й логічно розкриті, текст перемежований цікавими прикладами, різноманітними та доступними для виконання семикласниками дослідами.

Від автора 5

ВСТУП

§ 1. Хімія — природнича наука. Короткі відомості з історії хімії 8
§ 2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом 14
§ 3. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами; будова полум’я Практична робота 1 19

ТЕМА 1. Початкові хімічні поняття

§ 4. Речовини, їх фізичні властивості. Чисті речовини і суміші 24
§ 5. Атоми. Хімічні елементи, їхні назви і символи 28
§ 6. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів 32
§ 7. Молекули та йони 35
§ 8. Якісний та кількісний склад речовин. Хімічна формула і відносна молекулярна маса речовини 38
§ 9. Прості речовини. Метали та неметали 42
§ 10. Різноманітність речовин. Складні речовини 46
§ 11. Валентність, визначення валентності за формулами бінарних сполук 49
§ 12. Складання формул бінарних сполук за валентністю. Обчислення за хімічною формулою 53
§ 13. Фізичні та хімічні явища 58
§ 14. Дослідження фізичних і хімічних явищ. Практична робота 2 61
§ 15. Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин 63
§ 16. Хімічні рівняння 67

ТЕМА 2. Прості речовини, метали і неметали

§ 17. Оксиген. Кисень. Фізичні властивості та поширеність в природі 72
§ 18. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор 76
§ 19. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення 79
§ 20. Окиснення, горіння. Умови виникнення і припинення горіння 83
§ 21. Добування кисню з калій перманганату. Практична робота 3 86
§ 22. Найважливіші оксиди 89
§ 23. Застосування кисню, його біологічна роль. Колообіг Оксигену 92
§ 24. Ферум та залізо. Властивості, поширення та застосування заліза 96
Узагальнення 102
Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва 104
Основоположники хімічної науки 106
Покажчик термінів і понять 110

Коментарі