Рейтинг: 3.5 з 5 (10 голос.)

Хімія: Підручник для 7 класу

підручник 7 клас Хімія Лашевська 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-607-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

ВСТУП

§1. Предмет хімії. Для чого потрібно вивчати хімію
§2. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом
§3. Короткі відомості з історії хімії
Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум’я

Тема 1. ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

§4. Речовини. Чисті речовини і суміші
§5. Атоми. Хімічні елементи
§6. Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва
§7. Молекули та йони
§8. Хімічні формули речовин
§9. Відносна молекулярна маса речовини
§10. Масова частка елемента в речовині
§11. Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали
§12. Валентність
§13. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження й експеримент у хімії
§14. Фізичні й хімічні властивості речовини. Фізичні та хімічні явища
§15. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Закон збереження маси речовин
§16. Хімічні рівняння
Практична робота 2 Дослідження фізичних і хімічних явищ

Тема 2. ПРОСТІ РЕЧОВИНИ МЕТАЛИ І НЕМЕТАЛИ

§17.Оксиген. Склад молекули й фізичні властивості кисню
§18. Добування кисню в лабораторії. Реакції розкладу. Поняття про каталізатор
§19. Хімічні властивості кисню. Умови виникнення й припинення горіння
§20. Поширення і колообіг оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль
Практична робота 3. Добування кисню в лабораторії та вивчення його властивостей
§21. Ферум. Поширеність Феруму в природі
§22. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза
§23. Застосування заліза. Руйнування заліза в природних умовах
Підсумки
Тлумачний словничок
Іменний покажчик науковців, філософів
Предметний покажчик
Порадник учня
Додаток 1
Додаток 2

Коментарі