Рейтинг: 3.6 з 5 (13 голос.)

Хімія : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Хімія Савчин 2015 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-535-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника включає зорієнтовані на вікові особливості семикласників різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення в навколишньому світі 5
§ 2. Короткі відомості з історії хімії 11
§ 3. Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом  17
Практична робота 1 23

Тема 1. Початкові хімічні поняття

§ 4. Фізичні тіла. Матеріали. Речовини та їх фізичні властивості  34
Лабораторний дослід 1 38
§ 5. Чисті речовини й суміші. Способи розділення сумішей  40
Практична робота 2 46
§ 6. Атом, його склад. Хімічні елементи, їх назви й символи 48
§ 7. Відносні атомні маси хімічних елементів 54
§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва. Структура періодичної системи 57
§ 9. Прості га складні речовини 64
Лабораторний дослід 2 69
§ 10. Хімічні формули речовин  72
§ 11. Валентність хімічних елементів 76
§ 12. Відносна молекулярна маса речовини. Масова частка елемента в складній речовині 83
§ 13. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують 88
Лабораторний дослід 3 96
§ 14. Хімічні властивості речовин 99
Практична робота 3 102
ПІовторення та узагальнення теми «Початкові хімічні поняття» 104

Тема 2. Кисень

§ 15. Повітря, його склад. Оксиген. Кисень 108
§ 16. Закон збереження маси речовин. Хімічні рівняння 114
§ 17. Добування кисню. Реакція розкладу  119
§ 18. Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Оксиди 125
§ 19. Взаємодія кисню зі складними речовинами  133
Практична робота 4 137
§ 20. Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню та його біологічна роль  138
§ 21. Поняття про систему маркування небезпечних речовин 142
Повторення та узагальнення теми «Кисень»  148

Тема 3. Вода

§ 22. Вода. Поширеність у природі. Вода — розчинник 150
§ 23. Розчин і його компоненти. Кількісний склад розчину  155
Лабораторний дослід 4  158
§ 24. Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи  160
Лабораторний дослід 5 162
§ 25. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення 164
Повторення й узагальнення теми «Вода» 173
Відповіді до задач  174
Термінологічний словник 175
Предметний покажчик 179

Коментарі