Рейтинг: 3.7 з 5 (85 голос.)

Рідна мова: Підручник для 7-го класу

підручник 7 клас Рідна мова Глазова 2007 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік:
ISBN: 978-966-7090-49-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

ВСТУП

Мова — скарбниця духовності народу 12
Повторення вивченого про текст 16

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

§ 1. Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях 22
§ 2. Частини мови 37
§ 3. Вивчені групи орфограм 41

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 4. Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 52
§ 5. Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова 59
§ 6. Не з дієсловами 67
§ 7. Вид дієслова 72
§ 8. Перехідні та неперехідні дієслова 75
§ 9. Особа дієслова. Безособові дієслова 79
§ 10. Часи дієслова 84
§ 11. Теперішній час 88
§ 12. Минулий час 93
§ 13. Майбутній час 98
§ 14. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий) 105
§ 15. Творення дієслів умовного способу 109
§ 16. Творення дієслів наказового способу 112
§ 17. Способи творення дієслів 118
Розбір дієслова як частини мови 117
§ 18. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 121
§ 19. Дієприкметниковий зворот 126
§ 20. Відмінювання дієприкметників 134
§ 21. Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних і пасивних дієприкметників 137
§ 22. Безособові дієслівні форми на -но, -то 145
§ 23. Перехід дієприкметників у прикметники та іменники 154
§ 24. Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походжання 156
§ 25. Не з дієприкметниками 159
Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова 145
§ 26. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 163
§ 27. Дієприслівниковий зворот 167
§ 28. Творення дієприслівників не доконаного і доконаного виду 177
§ 29. Не з дієприслівниками 182
Розбір дієприслівника як особливої форми дієслова 181
§ 30. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль 188
§ 31. Ступені порівняння прислівників 197
§ 32. Способи творення прислівників 206
§ 33. Правопис прислівників 212
Написання прислівників через дефіс і разом 212
Написання прислівникових сполук 221
И та і в кінці прислівників 222
Літери н та нн у прислівниках 225
Не і ні з прислівниками 228
Розбір прислівника як частини мови 203

МОРФОЛОГІЯ, ОРФОГРАФІЯ, СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

§ 34. Прийменик як службова частина мови 234
Розбір прийменника як частини мови 242
§ 35. Сполучник як службова частина мови 244
§ 36. Правопис сполучників 251
Розбір сполучника як частини мови 250
§ 37. Частка як службова частина мови 256
§ 38. Правопис часток 261
Розбір частки як частини мови 259
§ 39. Не і ні з різними частинами мови 266
§ 40. Вигук як особлива частина мови 271
Розбір вигука як частини мови 275
Звуконаслідувальні слова 277
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ РОКУ 279

ДОВІДКОВЕ БЮРО

Тлумачний словничок 283
Словничок термінів 286
Види помилок у письмових роботах 287
Послідовність роботи над проектом 287
ГОВОРІННЯ
Складання діалогів 31, 58,
83, 125
Стислий усний переказ тексту, що містить розповідь про процес праці 71
Усний твір-роздум дискусійного характеру 150
Створення діалогів і монологів дискусійного характеру 153
Усний переказ розповідного тексту з елементами роздуму 169
Складання діалогів із використанням прислівників 202
Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини 204
Усний переказ розповідного тексту з творчим завданням 211
Усний твір-опис зовнішності людини за власними спостереженнями (у художньому стилі) 216
Складання й розігрування діалогів 276
ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО
Замітка дискусійного характеру 186
Оповідання за поданим сюжетом 263
ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ
Усне складання висловлювання 48
Особливості будови розповіді про процес праці 62
Письмовий переказ тексту, що містить розповідь про процес праці 77
Усний твір розповідного характеру про процес праці за власними спостереженнями 92
Усний стислий переказ тексту 107
Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю 131
Особливості будови опису зовнішності людини 193
Усний твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі 254
Вибірковий усний переказ тексту художнього стилю 259
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО
Письмовий твір-опис зовнішності людини з уяви 230
ПИСЬМО
Ділове мовлення. Розписка 96
Письмовий докладний переказ тексту наукового стилю 102
Письмовий переказ розповідного тексту з елементами роздуму 176
Контрольний переказ тексту, що містить опис зовнішності людини 265

Коментарі