Рейтинг: 5.0 з 5 (1 голос.)

Рідна мова: Підручник для 7 класу

підручник 7 клас Рідна мова Ющук 2004 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 966-8673-02-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня

Вступ 3
§ 1. Етапи історії української мови 3
Повторення
§ 2. Лексика 8
§ 3. Будова слова 12
§ 4. Іменник 18
§ 5. Прикметник. Числівник. Займенник 19
Дієслово
§ 6. Дієслово як частина мови 23
§ 7. Види дієслів 26
§ 8. Префікси дієслів 30
§ 9. Написання не з дієсловами 34
§ 10. Суфікси дієслів 37
§ 11. Перехідні й неперехідні дієслова 40
§ 12. Неозначена форма дієслова 44
Способові форми дієслова
§ 13. Способи дієслова 60
§ 14. Дійсний спосіб. Часи дієслова 64
§ 16. Теперішній і майбутній доконаний часи 58
§ 16.* Визначення дієвідміни дієслова 63
§ 17. Чергування приголосних у дієсловах 67
§ 18. Архаїчна дієвідміна дієслів 71
§ 19. Майбутній час 73
§ 20. Минулий час 76
§ 21. Переносне вживання часів і числа дієслова 80
§ 22. Умовний спосіб 84
§ 23. Наказовий спосіб 87
§ 24. Переносне вживання способів дієслова 91
§ 25. Безособові дієслова 94
§ 26. Підсумкове повторення тем «Загальні відомості» та «Способові форми дієслова» 96
Дієприкметник
§ 27. Дієприкметник як форма дієслова 103
§ 28. Творення активних дієприкметників 107
§ 20. Творення пасивних дієприкметників 110
§ 30. Відмінювання дієприкметників 116
§ 31. Дієприкметниковий зворот 118
§ 32. Розрізнення дієприкметників і прикметників 121
§ 33. Написання не з дієприкметниками 127
§ 34. Безособові форми на -но, -то 129
Дієприслівник
§ 35. Дієприслівник як форма дієслова 133
§ 36. Дієприслівники недоконаного виду 137
§ 37. Дієприслівники доконаного виду 141
§ 38. Дієприслівниковий зворот 145
§ 39. Підсумкове повторення тем «Дієприкметник» та «Дієприслівник» 149
Прислівник
§ 40. Загальне поняття про прислівник 156
§ 41. Наголос у прислівниках 160
§ 42. Розряди прислівників за значенням 164
§ 43. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою суфіксів -о, -е 167
§ 44. Прислівники, утворені від прикметників за допомогою префіксів 171
§ 45. Прислівники, утворені від іменників 175
§ 46. Прислівники, утворені від числівників 180
§ 47. Прислівники, утворені від прислівників 183
§ 48. Складні, і складені прислівники 186
§ 49. Написання и та і в кінці прислівників 190
§ 50. Підсумкове повторення теми «Прислівник» 193
Службові частини мови
§ 51. Загальне поняття про службові частини мови 200
Прийменник
§ 52. Прийменник як службова частина мови 202
§ 53. Деякі особливості вживання прийменників 206
§ 54. Написання прийменників 211
§ 55. Розрізнення прийменників і префіксів 215
Сполучник
§ 56. Сполучник як службова частина мови 219
§ 57. Деякі особливості вживання сполучників 225
§ 58. Написання сполучників 228
§ 59. Розрізнення сполучників та інших частин мови 232
Частка
§ 60. Частка як службова частина мови 236
§ 61. Деякі особливості вживання часток 240
§ 62. Написання часток 244
§ 63. Написання не з різними частинами мови 248
Вигук
§ 64. Вигук як частина мови 254
§ 65. Деякі особливості вживання вигуків 257
§ 66. Підсумкове повторення тем «Службові частини мови» та «Вигук» 262
§ 67. Повторення вивченого в 7 класі 267
Узагальнення відомостей про частини мови 276
Відповіді до вправ 279
Тлумачний словничок 284

Коментарі