Рейтинг: 4.5 з 5 (6 голос.)

Всесвітня історія : підручник для 7 класу

підручник 7 клас Всесвітня історія Ліхтей 2015 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Грамота
Рік:
ISBN: 978-966-349-559-0
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії починаючи від середини І тис. до кінця XV ст. Різноманітні рубрики, уривки з історичних документів, карти, схеми й ілюстрації допоможуть учням глибше осягнути багатовікову історію світу. Методичний апарат охоплює різнорівневі запитання та завдання, що сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу й орієтовані на вікові особливості семикласників.

Від автора 3
Втуп. Повторення 4

Розділ 1. Перші середньовічні держави

§ 1. Народження середньовічної Європи 12
§ 2. Франкська держава Каролінгів 23
§ 3. Візантійська імперія 30
§ 4. Арабський халіфат 40
Практичне заняття 1. Уплив Візантії, імперії Карла Великого, перших халіфатів на становлення середньовічної Європи 52
Узагальнення до розділу 1 54

Розділ 2. Середньовічний світ Західної Європи

§ 5. Людина в середньовіччі 56
§ 6. Середньовічне європейське суспільство 63
Практичне заняття 2. Рицарські традиції. Замки. Життя селян 78
§ 7. Середньовічні міста Західної Європи 81
Узагальнення до розділу 2 98

Розділ 3. Європейське суспільство і держави в Х-ХV ст.

§ 8. Походи вікінгів та їхні завоювання 101
§ 9. Хрестові походи 109
Практичне заняття 3. Наслідки хрестових походів 117
§ 10. Держави в середньовічній Європі 118
§ 11. Франція 122
§ 12. Англія 136
§ 13. Німеччина 146
§ 14. Країни басейну Середземномор’я 155
Узагальнення до розділу 3 164

Розділ 4. Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя

§ 15. Освіта, наукові й технічні досягнення 166
§ 16. Християнська церква в XI—XV ст 175
Практичне заняття 4. Середньовічні школи та університети. Життя студентів 182
§ 17. Архітектура та мистецтво 185
§ 18. Ранній гуманізм і Відродження в Італії 189
Узагальнення до розділу 4 194

Розділ 5. Країни Центральної та Східної Європи в Х-ХV ст.

§ 19. Центральна та Східна Європа в середні віки 196
§ 20. Північно-Східна Русь. Утворення Московської держави 207
Практичне заняття 5. Виникнення слов’янської писемності. Кирило та Мефодій 219
Узагальнення до розділу 5 222

Розділ 6. Середньовічний Схід

§ 21. Туреччина 224
§ 22. Індія 231
§ 23. Китай 238
Узагальнення до розділу 6 248
Короткий словник понять і термінів 250

Коментарі