Рейтинг: 4.0 з 5 (1 голос.)

Геометрія : підручник для 8-го класу

підручник 8 клас Геометрія Істер 2016 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-11-0701-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати
Домашні завдання

Підручник відповідає новій програмі з математики, містить достатню кількість диференційованих вправ та прикладних задач. Після кожного розділу наведено вправи для його повторення. Для підготовки до контрольної роботи передбачено «Домашню самостійну роботу» та «Завдання для перевірки знань». Наприкінці підручника наведено матеріал для повторення курсу геометрії 7 класу, задачі підвищеної складності, предметний покажчик та відповіді до більшості вправ.

РОЗДІЛ 1. ЧОТИРИКУТНИКИ

§ 1. Чотирикутник, його елементи. Сума кутів чотирикутника 6
§ 2. Паралелограм, його властивості й ознаки 12
§ 3. Прямокутник і його властивості 21
§ 4. Ромб і його властивості 26
§ 5. Квадрат і його властивості 31
§ 6. Трапеція 38
§ 7. Вписані та центральні кути 45
§ 8. Вписані та описані чотирикутники 50
§ 9. Теорема Фалеса 55
§ 10. Середня лінія трикутника, її властивості 59
§ 11. Середня лінія трапеції, її властивості 63

РОЗДІЛ 2. ПОДІБНІСТЬ ТРИКУТНИКІВ

§ 12. Узагальнена теорема Фалеса 78
§ 13. Подібні трикутники 83
§ 14. Ознаки подібності трикутників 87
§ 15. Середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику 95
§ 16. Властивість бісектриси трикутника 100
§ 17. Застосування подібності трикутників до розв’язування задач 103

РОЗДІЛ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ

§ 18. Теорема Піфагора 119
§ 19. Перпендикуляр і похила, їх властивості 128
§ 20. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника 134
§ 21. Розв’язування прямокутних трикутників 143

РОЗДІЛ 4. МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

§ 22. Многокутник і його елементи. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола 155
§ 23. Поняття площі многокутника. Площа прямокутника 161
§ 24. Площа паралелограма 167
§ 25. Площа трикутника 171
§ 26. Площа трапеції 177

Завдання для перевірки знань за курс геометрії 8 класу

187
Задачі підвищеної складності 188
Додаток 1 192
Додаток 2 194
Відомості з курсу геометрії 7 класу 196
Вправи на повторення курсу геометрії 7 класу 205
Відповіді та вказівки 206
Предметний покажчик 212

Коментарі