Рейтинг: 3.8 з 5 (30 голос.)

Історія України: підручник для 8 класу

підручник 8 клас Історія України Гісем 2008 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-966-672-206-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі для 12-річної школи. Методичний апарат підручника містить фрагменти історичних джерел, погляди відомих людей на різні події, довідкову інформацію, а також різнорівневі завдання та запитання на осмислення й закріплення вивченого матеріалу. Схеми та ілюстрації підручника дозволяють добре засвоїти основні факти й поняття курсу. Призначено для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.

Тема І. Українські землі в XVI ст

§1. Соціальна структура українського суспільства та економічне життя
§2. Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель
§3. Церковне життя
§4. Виникнення українського козацтва та перших січей
§5. Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання
§6. Культура України. Розвиток української мови, освіти, книговидання і літописання
§7. Культура України. Розвиток архітектури, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Тема II. Українські землі в першій половині XVII ст

§8. Соціально-економічний розвиток
§9. Церковне життя
§10. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарбниками
§11. Козацькі рухи 20—30-х рр. XVII ст
§12. Культура України. Розвиток освіти, літописання, літератури, книговидання
§13. Культура України. Розвиток театру, музики, архітектури та образотворчого мистецтва
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Тема III. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст

§14. Початок Національно-визвольної війни
§15. Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 рр
§16. Заснування Української козацької держави — Війська Запорозького
§17. Воєнно-політичні події 1650—1653 рр
§18. Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин
§19. Воєнно-політичні події 1654—1657 рр
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Тема IV. Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст

§20. Гетьманство І. Виговського. Розкол козацької України. Андрусівське перемир’я
§21. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини
§22. Запорозька Січ
§23. Господарське життя та політичний устрій Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Тема V. Україна наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст

§24. Гетьманщина наприкінці XVII — на початку XVIII ст
§25. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст
§26. Україна в подіях Північної війни
§27. Посилення колоніальної політики Російської імперії. Спроби ліквідації гетьманства
§28. Культура України
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Тема VI. Українські землі в другій половині XVIII ст

§29. Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація Гетьманщини
§30. Правобережжя і західноукраїнські землі
§31. Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі
§32. Культура України в другій половині XVIII ст.
Тестові завдання
Енциклопедична сторінка

Коментарі