Рейтинг: 3.2 з 5 (18 голос.)

Креслення: Підручник для 8-9 класу

підручник 8 клас Креслення Сидоренко 2004 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Школяр
Рік:
ISBN: 966-7117-60-Х
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Вступ

1. Загальні вимоги до оформлення креслень
1.1. Правила оформлення креслень 
1.2. Лінії креслення 
1.3. Написи на кресленнях 

2. Геометричні побудови на кресленнях
2.1. Аналіз графічного складу зображення 
2.2. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих. Побудова кутів 
2.3. Поділ відрізків і кутів на рівні частини 
2.4. Поділ кола на рівні частини 

3. Креслення плоских предметів
3.1. Зображення плоских предметів 
3.2. Розміри на кресленнях 
3.3. Ескіз предмета 

4. Креслення в системі прямокутних проекцій
4.1. Методи проеціювання 
4.2. Прямокутне проеціювання 
4.3. Вигляди 

5. Виконання і читання креслень
5.1. Послідовність побудови виглядів 
5.2. Нанесення розмірів 
5.3. Спряження 
5.4. Читання креслень 

6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок
6.1. Утворення аксонометричних проекцій 
6.2. Побудова аксонометричних проекцій 
6.3. Технічний рисунок 

7. Перерізи
7.1. Поняття про переріз 
7.2. Виконання та позначення перерізів 
7.3. Деякі умовності виконання перерізів 

8. Розрізи
8.1. Поняття про розріз 
8.2. Види розрізів
8.3. Позначення розрізів 
8.4. Поєднання вигляду з розрізом 

9. Вибір зображень на кресленнях
9.1. Узагальнене поняття про зображення 
9.2. Вибір кількості зображень 
9.3. Вибір головного зображення 

10. Деякі додаткові відомості, необхідні для виконання та читання креслень
10.1. Умовності та спрощення на кресленнях 
10.2. Додаткові та місцеві вигляди 
10.3. Компоновка зображень на кресленні 

11. Складальні креслення
11.1. Призначення і особливості складальних креслень 
11.2. Основні елементи складального креслення 

12. Зображення з’єднань на складальних кресленнях
12.1. Види з’єднань 
12.2. Креслення різьбових з’єднань 
12.3. Креслення шпонкових і штифтових з’єднань 
12.4. Креслення нерознімних з’єднань 

13. Читання складальних креслень
13.1. Порядок читання складальних креслень 
13.2. Умовності та спрощення на складальних кресленнях

14. Деталювання складальних креслень
14.1. Поняття про деталювання 
14.2. Послідовність деталювання 
14.3. Виконання деталювання 

15. Топографічні креслення 

16. Будівельні креслення
16.1. Загальні відомості про будівельні креслення 
16.2. Умовні зображення та позначення на будівельних кресленнях

17. Схеми
17.1. Загальні відомості про схеми 
17.2. Кінематичні схеми 
17.3. Електричні схеми 

Термінологічний словник 

Коментарі