Рейтинг: 3.6 з 5 (7 голос.)

Алгебра: Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Алгебра Кравчук 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Підручники і посібники
Рік:
ISBN: 978-966-07-1493-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

§ 1. НЕРІВНОСТІ

1. Числові нерівності
2. Властивості числових нерівностей
3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів
4. Нерівності з однією змінною. Числові проміжки
5. Розв’язування нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності
6. Лінійні нерівності з однією змінною
7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною
Запитання і вправи для повторення § 1

§ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

8. Функція. Область визначення, область значень, графік функції
9. Властивості функцій
10. Перетворення графіків функцій
11. Функція у = ах2
12. Квадратична функція
13. Нерівності другого степеня з однією змінною
14. Розв’язування нерівностей методом інтервалів
15. Системи рівнянь із двома змінними
16. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь
Запитання і вправи для повторення § 2

§ 3. ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

17. Математичне моделювання
18. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків
19. Випадкові події. Імовірність випадкової події
20. Статистичні дані
Запитання і вправи для повторення § 3

§ 4. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

21. Числові послідовності. Способи задання послідовностей
22. Арифметична прогресія та її властивості
23. Формула n-го члена арифметичної прогресії
24. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії
25. Геометрична прогресія та її властивості
26. Формула n-го члена геометричної прогресії
27. Формула суми перших n членів геометричної прогресії
28. Сума нескінченної геометричної прогресії, у якій |q| < 1
29. Розв’язування задач, пов’язаних з арифметичною та геометричною прогресіями
Запитання і вправи для повторення §4

Задачі за курс алгебри 9 класу
Задачі підвищеної складності
Вітчизняні математики
Відомості з курсу алгебри основної школи
Відповіді та вказівки
Предметний покажчик

Коментарі