Рейтинг: 3.1 з 5 (16 голос.)

Алгебра: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Алгебра Мальований 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Богдан
Рік:
ISBN: 966-7924-53-X
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Слово до учнів

Розділ І. Нерівності

§1. Числові нерівності
1.1.Поняття числової нерівності
1.2.Властивості числових нерівностей
1.3.Почленне додавання і множення числових нерівностей
1.4.Застосування нерівностей для оцінювання значення виразу
§2. Нерівності зі змінними
2.1.Лінійна нерівність з однією змінною
2.2.Система лінійних нерівностей з однією змінною
2.3.Нерівності, що містять модуль
2.4.Доведення нерівностей
Додаткові задачі та вправи до розділу І
Завдання для самоперевірки

Розділ ІІ. Квадратична функція

§3. Квадратична функція та її графік
3.1.Поняття квадратичної функції
3.2.Графік функції у = х2 + n
3.3.Графік функції у = (х + n)2
3.4.Графік функції у = (х + m)2 + n
3.5.Графік функції у = aх2
3.6.Графік функції у = a(х + m)2 + n
3.7.Графік функції у = aх2 + bх + с
§4. Дослідження квадратичної функції і перетворення графіків функцій
4.1.Властивості квадратичної функції
4.2.Перетворення графіків функцій
Додаткові задачі та вправи до розділу II
Завдання для самоперевірки

Розділ III. Квадратні нерівності та системи рівнянь другого степеня

§5. Розв’язування нерівностей другого степеня з однією змінною
5.1.Графічний спосіб
5.2.Аналітичні способи
5.3.Метод інтервалів
§6. Системи рівнянь другого степеня з двома змінними
6.1.Степінь рівняння з двома змінними
6.2.Розв’язування системи рівнянь другого степеня з двома змінними
6.3.Розв’язування задач
Додаткові задачі та вправи до розділу III
Завдання для самоперевірки

Розділ IV. Елементи прикладної математики

§7. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки
7.1.Поняття математичного моделювання
7.2.Задачі на відсоткові розрахунки
§8. Елементи теорії імовірностей
8.1.Поняття про теорію імовірностей
8.2.Основні поняття теорії імовірностей
8.3.Імовірність події
§9. Елементи математичної статистики
9.1.Початкові відомості про математичну статистику
9.2.Графічне зображення статистичних даних
9.3.Середні значення
Додаткові задачі та вправи до розділу IV
Завдання для самоперевірки

Розділ V. Числові послідовності

§10. Арифметична прогресія
10.1.Поняття числової послідовності
10.2.Арифметична прогресія і формула її загального члена
10.3.Сума n перших членів арифметичної прогресії
§11. Геометрична прогресія
11.1.Означення і властивості геометричної прогресії
11.2.Сума n перших членів геометричної прогресії
11.3.Сума нескінченної геометричної прогресії, якщо |q| < 1
Додаткові задачі та вправи до розділу V
Завдання для самоперевірки

Розділ VI. Повторення курсу алгебри

1. Числа і дії над ними
2. Тотожні перетворення
3. Рівняння і системи рівнянь
4. Нерівності
5. Функції
6. Послідовності
7. Задачі
8. Задачі підвищеної складності

Відповіді та вказівки
Формули
Термінологічний словник
Предметний покажчик

Коментарі