Рейтинг: 3.3 з 5 (7 голос.)

Фізика: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Фізика Шут 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Перун
Рік:
ISBN: 978-966-569-264-5
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Як працювати з підручником 2

Розділ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

4
§ 1. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів 5
§ 2. Прилади для виявлення електризації тіл. Дискретність електричного заряду 12
§ 3. Будова атома. Електрон. Йон. Механізм електризації тіл. Закон збереження електричного заряду 16
§ 4. Провідники, напівпровідники, ізолятори. Електризація через вплив 22
§ 5. Електричне поле 27
§ 6. Закон Кулона 35
Узагальнення розділу «Електричне поле» 40
Тестові завдання до розділу «Електричне поле» 41

Розділ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

43
§ 7. Електричний струм 44
§ 8. Дії електричного струму 45
§ 9. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники, діелектрики 48
§ 10. Струм у металах 50
§ 11. Електричне коло 53
§ 12. Джерела електричного струму 55
§ 13. Гальванічні елементи. Акумулятори 57
§ 14. Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму 62
§ 15. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги 67
§ 16. Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. Електричний опір 70
§ 17. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу 73
§ 18. Реостати 77
§ 19. Залежність опору провідника від температури 78
§ 20. З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл 81
§ 21. Робота і потужність електричного струму 94
§ 22. Закон Джоуля-Ленца 99
§ 23. Електронагрівальні прилади 100
§ 24. Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів 102
§ 25. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу 104
§ 26. Застосування електролізу у промисловості й техніці 106
§ 27. Струм у напівпровідниках 108
§ 28. Електричний струм у газах. Несамостійний газовий розряд 111
§ 29. Електричний струм у газах. Самостійний газовий розряд 113
§ 30. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, в техніці 118
§ 31. Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями 120
Узагальнення розділу «Електричний струм» 126
Тестові завдання до розділу «Електричний струм» 129

Розділ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

130
§ 32. Магнітне поле. Постійні магніти. Взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі 131
§ 33. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда 137
§ 34. Магнітне поле провідника зі струмом 139
§ 35. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти 141
§ 36. Дія магнітного поля на провідник зі струмом 145
§ 37. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади 148
§ 38. Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея 152
§ 39. Гіпотеза Ампера 158
Узагальнення розділу «Магнітне поле» 162
Тестові завдання до розділу «Магнітне поле» 163

Розділ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

165
§ 40. Етапи становлення атомної теорії будови речовини. Перша модель будови атома 166
§41. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання та їхні основні характеристики 168
§ 42. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома 173
§ 43. Встановлення протонно-нейтронної будови ядра атома. Ізотопи. Закономірності радіоактивного розпаду 177
§ 44. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми. Природний радіоактивний фон 184
§ 45. Дозиметрія 187
§ 46. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики 191
Узагальнення розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» 196
Тестові завдання до розділу «Атомне ядро. Ядерна енергетика» 197

Розділ 5. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

199
№ 1. «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 200
№ 2. «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра» 201
№ 3. «Вимірювання електричної напруги за допомогою вольтметра» 202
№ 4. «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра» 203
№ 5. «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника» 204
№ 6. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників» 206
№ 7. «Дослідження електричного кола з паралельним з'єднанням провідників» 207
№ 8. «Вимірювання потужності споживача електричного струму» 208
№ 9. «Дослідження явища електролізу» 209
№ 10. «Складання найпростішого електромагніту і випробування його дії» 210
№ 11. «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань» 211
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 212
ВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВ 216
Предметний покажчик 217

Коментарі