Рейтинг: 3.7 з 5 (7 голос.)

Економічна і соціальна географія України. Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Географія Гілецький 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Підручники і посібники
Рік:
ISBN: 978-966-07-1489-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Вступ 5

Розділ 1. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

11
§ 1. Економіко-географічне положення України 12
§ 2. Українські історичні землі 18
§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України 25

Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

31
§ 4. Чисельність населення 32
§ 5. Міграції населення 40
§ 6. Системи розселення і розвиток поселень 44
§ 7. Національний склад населення 51
§ 8. Трудові ресурси і зайнятість населення 58

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

65
§ 9. Національний господарський комплекс України та його галузева структура 66
§ 10. Сучасна організація виробництва і територіальна структура господарства України 73
§ 11. Економічний потенціал України 78
§ 12. Промисловість: загальна характеристика 84
§ 13. Паливна промисловість 92
§ 14. Електроенергетика 97
§ 15. Чорна металургія 102
§ 16. Кольорова металургія 107
§ 17. Машинобудування 111
§ 18. Хімічна промисловість 116
§ 19. Промисловість будівельних матеріалів 121
§ 20. Лісова і деревообробна промисловість 124

Розділ 4. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ХАРЧОВА І ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ

131
§ 21. Сільське господарство 132
§ 22. Рослинництво 136
§ 23. Тваринництво 142
§ 24. Зональна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи в Україні 146
§ 25. Харчова промисловість 149
§ 26. Легка промисловість. Художні промисли 153

Розділ 5. ТРАНСПОРТ. СОЦІАЛЬНА СФЕРА. УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ

159
§ 27. Роль транспорту. Сухопутні види транспорту 160
§ 28. Водний і повітряний види транспорту 167
§ 29. Соціальна сфера 172
§ 30. Міжнародний поділ праці і світове господарство 177
§ 31. Зовнішні економічні зв’язки України 180
§ 32. Інтеграція України в світову економіку 184

Розділ 6. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

191
§ 33. Економічне районування 192
§ 34. Столичний економічний район 195
§ 35. Північно-Західний економічний район 200
$ 36. Карпатський економічний район 205
$ 37. Подільський економічний район 212
§ 38. Центральний економічний район 217
§ 39. Північно-Східний економічний район 222
§ 40. Донецький економічний район 228
§ 41. Придніпровський економічний район 234
$ 42. Причорноморський економічний район 239
Словник основних термінів і понять 251
Додатки 261

Коментарі