Рейтинг: 2.9 з 5 (16 голос.)

Географія: Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Географія Пестушко 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-911-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник «Географія» продовжує лінію новостворених підручників, які складено за новою програмою для 12-річної школи. У підручнику доступно і надзвичайно цікаво охарактеризовано вітчизняний народно-господарський комплекс, його проблеми і перспективи розвитку, висвітлено зовнішньоекономічні зв’язки України.
Підручник яскраво ілюстрований, містить багато довідкових даних, а також короткий словник термінів і понять.

ВСТУП

§ 1. Предмет економічної й соціальної географії України 4

Розділ 1. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

Тема 1. Економіко-географічне положення України 10
§ 2. Особливості економіко-географічного положення України 10
Тема 2. Адміністративно-територіальний устрій 16
§ 3. Українські історичні землі 16
§ 4. Адміністративно-територіальний поділ 19

Розділ 2. НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Тема 1. Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева структура 26
§ 5. Кількість і густота населення 26
§ 6. Природний і механічний рух населення. Статево-віковий склад населення 30
Тема 2. Національний та етнічний склад населення 35
§ 7. Національний склад населення України та етнографічні групи українців 35
Тема 3. Системи розселення і розвиток поселень 40
§ 8. Міське населення 40
§ 9. Сільське населення 45
Тема 4. Трудові ресурси і зайнятість населення 48
§ 10. Трудові ресурси України 48

Розділ 3. ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Загальна характеристика господарства України 54
§ 11. Господарство і національний господарський комплекс 54
§ 12. Галузева і територіальна структура господарства 57
Тема 2. Економічний потенціал України 63
§ 13. Складові економічного потенціалу України. Проблеми сталого розвитку 63
Тема 3. Промисловість: загальна характеристика 68
§ 14. Промисловість як сфера матеріального виробництва 68
Тема 4. Паливна промисловість 73
§ 15. Вугільна промисловість 73
§ 16. Нафтова і газова промисловість. Торф’яна і горючесланцева промисловість 79
Тема 5. Електроенергетика 84
§ 17. Електроенергетика як складова паливно-енергетичного комплексу України 84
Тема 6. Металургійна промисловість 91
§ 18. Чорна металургія 91
§ 19. Кольорова металургія 97
Тема 7. Машинобудування 102
§ 20. Машинобудування: склад і показники розвитку 102
§ 21. Особливості розміщення галузей машинобудування 107
Тема 8. Хімічна промисловість 112
§ 22. Хімічна промисловість 112
Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість 119
§ 23. Лісова і деревообробна промисловість 119
Тема 10. Промисловість будівельних матеріалів 125
§ 24. Промисловість будівельних матеріалів 125
Тема 11. Легка промисловість. Художні промисли 130
§ 25. Легка промисловість. Художні промисли 130
Тема 12. Харчова промисловість 137
§ 26. Харчова промисловість 137
Тема 13. Сільське господарство 143
§ 27. Загальна характеристика сільського господарства 143
§ 28. Рослинництво 148
§ 29. Тваринництво. Рибне господарство 154
§ 30. Територіальна спеціалізація сільського господарства. Аграрні реформи, їхнє соціальне і економічне значення 158
Тема 14. Транспорт 162
§ 31. Транспорт і його роль у розвитку господарства країни 162
§ 32. Автомобільний і залізничний транспорт 168
§ 33. Водний транспорт 172
§ 34. Повітряний і трубопровідний транспорт 176
Тема 15. Соціальна сфера 180
§ 35. Склад соціальної сфери. Особливості соціально-культурних галузей 180
§ 36. Особливості матеріали но-побутових галузей. Роль держави в розвитку соціальної сфери 184
Тема 16. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України 187
§ 37. Україна і світове господарство 187
§ 38. Зовнішня торгівля України. Іноземні інвестиції 192
§ 39. Міжнародні організації 195
§ 40. Глобалізація і господарство України 200

Розділ 4. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

Тема 1. Економіко-географічний поділ України 206
§ 41. Мережа економічних районів, критерії виділення районів і їхня спеціалізація 206
§ 42. Столичний район 210
§ 43. Донецький район 215
§ 44. Придніпровський район 219
§ 45. Північно-Східний район 223
§ 46. Карпатський, Подільський, Північно-Західний райони: порівняльна характеристика 227
§ 47. Центральний і Причорноморський райони: порівняльна характеристика 232

Розділ 5. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

Тема 1. Географічна характеристика своєї області 240
§ 48. Географічне положення. Природні умови й ресурси області 240
§ 49. Населення області 244
§ 50. Господарство 247
Додатки 251
Короткий словник географічних термінів і понять 282

Коментарі