Рейтинг: 2.9 з 5 (15 голос.)

Геометрія: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Геометрія Єршова 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Ранок
Рік:
ISBN: 978-966-672-867-1
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, необхідні теоретичні відомості й поняття, велику кількість задач, які полегшують роботу вчителів та учнів. Наприкінці кожного розділу підбиваються підсумки, які надано у вигляді зручних таблиць. Для закріплення теоретичного матеріалу запропоновано низку практичних завдань — від простих до більш складних. Підручник призначений для учнів 9 класів, учителів математики і методистів.

Як користуватися підручником

РОЗДІЛ І. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§1. Тригонометричні функції кутів від 0 до 180
§2. Теорема косинусів та її наслідки
§3. Теорема синусів та її наслідки.
§4. Розв’язування трикутників
§5. Застосування тригонометричних функцій до знаходження площ
Підсумки розділу І

РОЗДІЛ II. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ

§6. Вписане й описане кола правильного многокутника
§7. Довжина кола і площа круга
Підсумки розділу II

РОЗДІЛ III. ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

§8. Найпростіші задачі в координатах
§9. Рівняння кола і прямої
§10*. Метод координат
Підсумки розділу III

РОЗДІЛ IV. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§11. Переміщення
§12. Центральна та осьова симетрії
§13. Поворот і паралельне перенесення
§14. Подібність фігур
§15*. Метод геометричних перетворень
Підсумки розділу IV

РОЗДІЛ V. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§16. Початкові відомості про вектори
§17. Додавання і віднімання векторів
§18. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів
§19*. Векторний метод
Підсумки розділу V

РОЗДІЛ VI. ПОЧАТКОВІ ВІДОМОСТІ ЗІ СТЕРЕОМЕТРІЇ

§20. Прямі і площини в просторі
§21. Многогранники
§22. Тіла обертання
Підсумки розділу VI
ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ГЕОМЕТРІЇ 7-9 КЛАСІВ

ДОДАТКИ

Додаток 1. Довжина кола та площа круга
Додаток 2. Паралельне перенесення в декартовій системі координат
Додаток 3. Накладання, переміщення, подібність
Додаток 4. Таблиця значень тригонометричних функцій
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
 

Коментарі