Рейтинг: 2.7 з 5 (17 голос.)

Геометрія: підручник для 9 класу з поглибленим вивченням математики

підручник 9 клас Геометрія Мерзляк (поглиблене вивчення) 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN: 978-966-474-060-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Від авторів

§ 1. Повторення й систематизація навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

1. Задачі на повторення навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

§ 2. Розв'язування трикутників

2. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута від 0 до 180
3. Теорема косинусів
4. Теорема синусів
• Тригонометрична форма теореми Чеви
• Формула Ейлера для находження відстані між центрами вписаного і описаного кіл трикутника
5. Розв'язування трикутників
• Тригонометрія — наука про вимірювання трикутників
6. Формули для знаходження площі трикутника

§ 3. Правильні многокутники

7. Правильні многокутники та їх властивості
8. Довжина кола. Площа круга

§ 4. Декартові координати на площині

9. Відстань між двома точками із заданими координатами. Поділ відрізка а заданому відношенні
10. Рівняння фігури
11. Загальне рівняння прямої
12. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння прямої, яка проходить через дві дані точки
13. Метод координат
• Як будували міст між геометрією та алгеброю
• Радикальна вісь двох кіл

§ 5. Вектори

14. Поняття вектора
15. Координати вектора
16. Додавання і віднімання векторів
17. Множення вектора на число. Застосування векторів до розв’язування задач
18. Скалярний добуток векторів

§ 6. Перетворення фігур

19. Перетворення (відображення) фігур
20. Рух. Паралельне перенесення
21. Осьова симетрія
22. Центральна симетрія
23. Поворот
24. Гомотетія. Подібність фігур
• Інверсія

§ 7. Початкові відомості зі стереометрії

25. Прямі й площини у просторі
26. Пряма призма. Піраміда
27. Циліндр. Конус. Куля

Відповіді та вказівки

Додатки

Додаток 1. Зміст програми з геометрії (9 клас) для класів із поглибленим вивченням математики
Додаток 2. Орієнтовна календарне планування з геометри (9 клас) для класів з поглибленим вивченням математики
Додаток 3. Таблиця тригонометричних функцій

Коментарі