Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Геометрія : підручник для 9 класу (поглиблене вивчення) (НОВА ПРОГРАМА)

підручник 9 клас Геометрія Мерзляк 2017 рік (поглиблене вивчення) (НОВА ПРОГРАМА)
Українська мова навчання
Видавництво: Гімназія
Рік:
ISBN: 978-966-474-296-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня.

Від авторів 3
Умовні позначення 4

§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу

5
1. Задачі на повторення навчального матеріалу з курсу геометрії 8 класу 5

§ 2. Розв'язування трикутників

12
2. Синус, косинус, тангенс і котангенс кута від 0° до 180° 12
3. Теорема косинусів 20
4. Теорема синусів 29
• Тригонометрична форма теореми Чеви 37
• Формула Ейлера для знаходження відстані між центрами вписаного й описаного кіл трикутника 39
5. Розв’язування трикутників 40
• Тригонометрія — наука про вимірювання трикутників 44
6. Формули для знаходження площі трикутника 46
Головне в параграфі 2 57

§ 3. Правильні многокутники

59
7. Правильні многокутники та їхні властивості 59
8. Довжина кола. Площа круга 69
Головне в параграфі 3 80

§ 4. Декартові координати на площині

81
9. Відстань між двома точками із заданими координатами. Поділ відрізка в заданому відношенні 81
10. Рівняння фігури 88
11. Загальне рівняння прямої 96
12. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Рівняння прямої, яка проходить через дві дані точки 101
13. Метод координат 110
• Як будували міст між геометрією та алгеброю 116
• Радикальна вісь двох кіл 117
Головне в параграфі 4 122

§ 5. Вектори

125
14. Поняття вектора 125
15. Координати вектора 132
16. Додавання і віднімання векторів 136
17. Множення вектора на число. Застосування векторів до розв’язування задач 147
18. Скалярний добуток векторів 161
Головне в параграфі 5 172

§ 6. Перетворення фігур

176
19. Перетворення (відображення) фігур 176
20. Рух. Паралельне перенесення 183
21. Осьова симетрія 192
• Перша Всеукраїнська олімпіада юних математиків 203
22. Центральна симетрія 204
23. Поворот 212
24. Гомотетія. Подібність фігур 220
• Інверсія 238
Головне в параграфі 6 244

§ 7. Початкові відомості зі стереометрії

247
25. Прямі й площини в просторі 247
26. Пряма призма. Піраміда 253
27. Циліндр. Конус. Куля 260
Головне в параграфі 7 267
Дружимо з комп’ютером 269
Відповіді та вказівки до вправ 274
Предметний покажчик 299

Коментарі