Рейтинг: 2.9 з 5 (7 голос.)

Інформатика: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Інформатика Ривкінд 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Генеза
Рік:
ISBN: 978-966-504-903-6
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Навчальний матеріал підручника поділено згідно з програмою на 7 розділів. В основу викладення навчального матеріалу покладені об'єктний і алгоритмічний підходи.
На початку кожного пункту наведені запитання для актуалізації знань учнів, на які спирається вивчення нового матеріалу. Для кращого сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу підручник містить багато рисунків, таблиць, схем, зображень екрана монітора та інших наочних матеріалів.

Розділ 1. ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА СИСТЕМИ

1.1. Повідомлення, інформація, шум. Інформаційні процеси
1.2. Інформаційні технології та інформаційні системи. Інформатика

Розділ 2. АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

2.1. Типова архітектура комп’ютера. Процесор. Пам’ять
2.2. Пристрої введення-виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи з комп'ютером
Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером
2.3. Основні етапи становлення і розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ

Розділ 3. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Операційні системи. Операційна система Windows
3.2. Вікна та операції над ними
Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи
3.3. Файлова система. Диски, файли, папки, ярлики
3.4. Робота з об’єктами файлової системи
Практична робота №3. Робота з об’єктами файлової системи
3.5. Робота з довідкою. Пошук даних у зовнішній пам’яті комп'ютера і мережі
Практична робота №4. Пошук даних у довідці та зовнішній пам'яті комп’ютера
3.6. Встановлення й видалення програм. Робота з дисками. Контрольні точки відновлення операційної системи

Розділ 4. СЛУЖБОВЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми
Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів
4.2. Стиснення та архівація даних
Практична робота №б. Архівування та розархівування даних
4.3. Запис даних на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків

Розділ 5. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

5.1. Апаратне й програмне забезпечення комп’ютерних мереж
5.2. Організація роботи в локальній мережі
5.3. Спільне використання апаратних ресурсів мережі
Практична робота №7. Спільне використання ресурсів локальної мережі
5.4. Основи Інтернету
5.5. Служби Інтернету
5.6. Засоби пошуку інформації в Інтернеті
Практична робота №8. Пошук інформації в Інтернеті

Розділ 6. ОСНОВИ РОБОТИ З ТЕКСТОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

6.1. Системи опрацювання текстів. Текстовий процесор Word
6.2. Створення текстового документа. Введення і редагування тексту
Практична робота №9. Створення нового документа. Введення і редагування тексту
6.3. Фрагменти тексту та операції над ними
6.4. Форматування символів І абзаців
Практична робота №10. Робота з фрагментами тексту. Форматування символів та абзаців

Розділ 7. КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

7.1. Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень
7.2. Основні властивості растрових зображень. Графічний редактор Paint
7.3. Редагування зображення в графічному редакторі Paint
Практична робота №11. Створення растрового зображення в графічному редакторі Paint
7.4. Основи векторної графіки. Створення та опрацювання векторних графічних зображень засобами Word 2007
7.5. Операції над графічними об’єктами у Word 2007
Практична робота №12. Створення векторних графічних зображень засобами Word 2007
Алфавітний покажчик

Коментарі