Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Хімія: Підручник для 9 класу

підручник 9 клас Хімія Буринська 2000 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Перун
Рік:
ISBN: 966-569-175-9
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

У підручнику на сучасному рівні розглядаються деякі теоретичні питання неорганічної хімії та хімія металів згідно з новою програмою загальноосвітньої школи. Використовується нова номенклатура неорганічних кислот. Включено нову термінологію для хімічних елементів простих речовин, затверджену Держстандартом України, яка відповідає міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC.

Як користуватися підручником

Розділ І. Періодичний закон, періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва і будова атома

§ 1. Спроби класифікації хімічних елементів
§ 2. Відкриття періодичного закону
§ 3. Періодична система хімічних елементів
§ 4. Фізичний зміст періодичного закону
§ 5. Склад атомних ядер. Ізотопи
§ 6. Рух електронів у атомі
§ 7. Будова електронної оболонки атомів
§ 8. Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів
§ 9. Значення періодичного закону
§ 10. Життя і діяльність Д. І. Менделєєва

Розділ II. Хімічний зв’яюк і будова речовини

§ 11. Природа хімічного зв’язку
§ 12. Ковалентний зв’язок
§ 13. Йонний зв’язок
§ 14. Кристалічні решітки
§ 15. Валентність і ступінь окиснення
§ 16. Окисно-відновні реакції

Розділ III. Розчини

§ 17. Поняття про розчин
§ 18. Масова частка розчиненої речовини
§ 19. Електролітична дисоціація
§ 20. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах
§ 21. Реакції обміну між електролітами. Йонні рівняння

Розділ IV. Загальні відомості про метали

§ 22. Місце металів у періодичній системі елементів. Металічний зв’язок. Фізичні властивості металів
§ 23. Хімічні властивості металів
§ 24. Метали в природі. Загальні способи добування металів
§ 25. Електроліз
§ 26. Корозія металів.
§ 27. Сплави
§ 28. Доменне виробництво чавуну
§ 29. Способи виробництва сталі
§ 30. Проблема безвідхідних виробництв у металургії й охорона довкілля
§ 31. Застосування металів і сплавів у сучасній техніці
§ 32. З історії розвитку чорної металургії в Україні
§ 33. Натрій і Калій — лужні метали
§ 34. Кальцій та його сполуки
§ 35. Алюміній
§ 36. Сполуки алюмінію
§ 37. Ферум
§ 38. Сполуки фвруму

Практичні роботи 
Відповіді до завдань
Іменний покажчик
Предметний покажчик

Коментарі