Рейтинг: 3.9 з 5 (13 голос.)

Хімія: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Хімія Попель 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Академія
Рік:
ISBN: 978-966-580-294-5
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому розглянуто матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки». Підручник містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, завдання для позакласного і домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словничок хімічних термінів і предметний покажчик.

Дорогі дев’ятикласники

1 розділ. Вода. Розчини

§1. Вода 
§2. Властивості води 
§3. Кристалогідрати 
§4. Розчини. Утворення розчину 
Експериментуємо вдома. Тепловий ефект при розчиненні речовини у воді
Тепловий ефект при утворенні кристалогідрату 
§5. Розчинність речовин 
Експериментуємо вдома. Порівняння розчинності речовин у воді 
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу 
§6. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини 
Практична робота №1. Приготування водного розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини 
§7. Електроліти та неелектроліти 
§8. Електролітична дисоціація 
§9. Ступінь електролітичної дисоціації. Вода як електроліт
§10. Йонно-молекулярні рівняння. Реакції обміну між електролітами у розчині 
Для допитливих. Гідроліз солей 
Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів
Практична робота №3. Розпізнавання неорганічних сполук 

2 розділ. Хімічні реакції

§11. Класифікація хімічних реакцій 
§12. Окисно-відновні реакції 
§13. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 
§14. Тепловий ефект хімічної реакції 
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів
§15. Швидкість хімічної реакції 
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів 

3 розділ. Найважливіші органічні сполуки

§16. Органічні сполуки. Органічна хімія 
Вуглеводні 
§17. Метан 
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули метану 
§18. Гомологи метану (алкани) 
Для допитливих. Ізомерія 
На дозвіллі. Виготовлення масштабних моделей молекул етану і пропану 
§19. Властивості та застосування алканів 
§20. Етилен 
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули етилену 
§21. Поліетилен 
Для допитливих. Тефлон 
Пластмаси 
§22. Ацетилен 
На дозвіллі. Виготовлення масштабної моделі молекули ацетилену 
§23. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях
Оксигеновмісні органічні сполуки 
§24. Спирти. Метанол і етанол 
§25. Гліцерин 
§26. Карбонові кислоти 
§27. Оцтова кислота 
Практична робота №4. Властивості оцтової кислоти 
§28. Жири 
§29. Вуглеводи. Глюкоза 
Для допитливих. Фруктоза 
§30. Сахароза 
§31. Крохмаль. Целюлоза 
Експериментуємо вдома. Виявлення крохмалю в харчових продуктах 
Вилучення крохмалю з картоплі 
Практична робота №5. Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук
Нітрогеновмісні органічні сполуки 
§32. Аміни. Метиламін 
§33. Амінокислоти. Амінооцтова кислота 
§34. Білки 
Експериментуємо вдома. Приготування розчину білка 
Вивчення властивостей білка 
§35. Нуклеїнові кислоти 
§36. Фізіологічно активні речовини 
§37. Хімія і прогрес людства 

Відповіді до задач і вправ 
Словничок термінів 
Предметний покажчик 
Література для учнів

Коментарі