Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Румунська мова : підручник для 9 класу (НОВА ПРОГРАМА)

підручник 9 клас Румунська мова Говорнян 2017 рік (НОВА ПРОГРАМА)
Румунська мова навчання
Видавництво: Світ
Рік:
ISBN: 978-966-914-046-3
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Принцип подачі навчального матеріалу традиційний – у вигляді параграфів, які об’єднують різні аспекти його вивчення – теоретичний, практичний та пошуково-творчий. Дидактичний матеріал орієнтується на роботу у парах, групах. Практичні завдання та частково теоретичний матеріал, поглиблює та доповнює знання учнів як із функціональної, так з практичної стилістики та культури мови. Запропоновані вправи спрямовані на формування мовних, мовленнєвих, інтелектуальних і творчих умінь дев’ятикласників.

§ 1. Mijloacele de îmbogățire a vocabularului 4
§ 2. Mijloacele externe de îmbogățire a vocabularului 9
§ 3. Neologismele (actualizare) 13
§ 4. Tipuri de dicționare 18
§ 5. Cuvântul și contextul. Sensul propriu, sensul secundar și sensul figurat 21
§ 6. Sensul lexical și sensul gramatical 26
§ 7. Sinonimele 31
§ 8. Omonimele 35
§ 9. Paronimele 38
§ 10. Cuvintele monosemantice. Cuvintele polisemantice 41
§ 11. Pleonasmul 46
§ 12. Tautologia și repetiția. Argoul și jargonul 50
§ 13. Discursul. Relația text, frază, propoziție, cuvânt 57
§ 14. Tipuri de propoziții (actualizare) 61
§ 15. Propoziția principală și propoziția secundară 66
§ 16. Raporturile de coordonare și cele de subordonare în propoziție 71
§ 17. Fraza. Relațiile șintactice în frază 76
§ 18. Mijloacele de realizare a relațiilor sintactice 80
§ 19. Predicatul verbal și predicatul nominal (actualizare) 87
§ 20. Probleme ale acordului 94
§ 21. Propoziția subordonată predicativă 100
§ 22. Subiectul (actualizare) 104
§ 23. Subiectul nedeterminat (aplicativ) 109
§ 24. Propoziția subordonată subiectivă 112
§ 25. Elementul regent al propoziției subiective 116
§ 26. Atributul (actualizare) 120
§ 27. Propoziția subordonată atributivă 126
§ 28. Complementul direct (actualizare) 132
§ 29. Propoziția subordonată completivă directă 136
§ 30. Complementul indirect (actualizare) 140
§ 31. Propoziția subordonată completivă indirectă 144
§ 32. Complementul circumstanțial de loc (actualizare) 149
§ 33. Propoziiția subordonată circumstanțială de loc 153
§ 34. Complementul circumstanțial de timp (actualizare) 157
§ 35. Propoziiția subordonată circumstanțială de timp 161
§ 36. Complementul circumstanțial de mod (actualizare) 165
§ 37. Propoziiția subordonată circumstanțială de mod 170
§ 38. Complementul circumstanțial de cauză 175
§ 39. Propoziția subordonată circumstanțială de cauză 178
§ 40. Complementul circumstanțial de scop 183
§ 41. Propoziția subordonată circumstanțială de scop 187
§ 42. Complementul circumstanțial condițional 191
§ 43. Propoziția subordonată circumstanțială condițională 194
§ 44. Complementul circumstanțial concesiv 197
§ 45. Propoziția subordonată circumstanțială concesivă 201
§ 46. Complementul circumstanțial consecutiv 205
§ 47. Propoziția subordonată circumstanțială consecutivă 209
§ 48. Sistematizarea și generalizarea cunoștințelor 213
Sintaxa frazei.Teste recapitulative 215
Comunicarea orală și scrisă 216

Коментарі