Рейтинг: 3.3 з 5 (16 голос.)

Українська мова: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Українська мова Глазова 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Зодіак-ЕКО
Рік:
ISBN: 978-966-7090-67-8
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня

ВСТУП

• Розвиток української мови 12
• Види мовленнєвої діяльності. Текст, його ознаки. Стилі і типи мовлення. Вимоги до мовлення 17

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО у 8 класі

§ 1. Просте неускладнене і просте ускладнене речення 30

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

§ 2. Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови 46
§ 3. Заміна прямої мови непрямою 50
§ 4. Цитата як спосіб передачі чужої мови 52
§ 5. Діалог 57

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

§ 6. Складне речення і його ознаки 64
§ 7. Складні речення сполучникові і безсполучникові 66
§ 8. Складні речення з сурядним і підрядним зв'язком. Складносурядне речення 69
§ 9. Змістові підношення та розділові знаки між частинами складносурядного речення 71
§ 10. Складнопідрядне речення. Будова складнопідрядного речення та засоби зв'язку в ньому 79
§ 11. Основні види складнопідрядних речень 83
• Складнопідрядні речення з підрядними означальними. 85
• Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними 87
§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами 94
• Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу 94
• Складнопідрядні речення з підрядними способу дні ступеня...... 106
• Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними 110
• Складнопідрядні речення з підрядними причини і мети 116
• Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими 122
• Складнопідрядні речення з підрядними умови 125
• Складнопідрядні речення з підрядними допустовими 132
§ 13. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 136
§ 14. Безсполучникове складне речення 141
• Змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення 141
• Розділові знаки у безсполучниковому складному реченні 145
§ 15. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку 156

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

§ 16. Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки 166
§ 17. Складне синтаксичне ціле І абзац 174
§ 16. Актуальне членування речень у висловлюванні: «відоме» і «нове» 177
ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО 186

ДОВІДКОВЕ БЮРО

• НЕ БІЙТЕСЬ ЗАГЛЯДАТИ У СЛОВНИК...»
• Тлумачний словничок 196
• Словничок фразеологізмів 200
• Термінологічний словничок 202
• Словничок популярних іншомовних висловів, що традиційно вживані мовою оригіналу 204
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ ТАБЛИЦІ, СХЕМИ ТА ПАМ’ЯТКИ 205
ЧИТАННЯ Й ГОВОРІННЯ
Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю 35
Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 91
Усний твір на морально-етичну тему в публіцистичному стилі 101
ЧИТАННЯ Й ПИСЬМО
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням 109
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю 135
Письмовий твір на суспільну тему в публіцистичному стилі 148
Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю 155
Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю 172
Ділові папери
•Заява 70
• Автобіографія 162
ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМО
Оповідання на самостійно обрану тему 182
ГОВОРІННЯ
Формули мовного етикету 59
Доповідь на морально-етичну і суспільну теми 128
ТРЕНІНГ СПІЛКУВАННЯ 25, 42, 61,
115, 121,142

Коментарі