Рейтинг: 3.8 з 5 (6 голос.)

Українська мова: підручник для 9 класу

підручник 9 клас Українська мова Пентилюк 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Освіта
Рік:
ISBN: 978-966-04-0683-4
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Анотація відсутня

Дорогі друзі! 3

ВСТУП

4
§ 1. Розвиток української мови 4

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ

13
§ 2. Просте неускладнене й ускладнене речення 13
Зв’язне мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 25

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

27
Пряма і непряма мова 27
§ 3. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою 27
§ 4. Непряма мова. Способи заміни прямої мови непрямою 35
Зв'язне мовлення. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю (на основі декількох джерел) 43
§ 5. Цитати. Розділові знаки при цитатах 47
Зв’язне мовлення. Тези прочитаного (письмово) 53
§ 6. Діалог 55
Зв'язне мовлення. Діалог (офіційна та неофіційна розмова) 61
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 64

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

66
§ 7. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком 66
Складносурядне речення 73
§ 8. Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку 73
§ 9. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 77
§ 10. Розділові знаки та інтонація між частинами складносурядного речення 83
Зв’язне мовлення. Письмовий вибірковий переказ текстів художнього стилю (на основі декількох джерел) 91
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 93
Складнопідрядне речення 96
§ 11. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку 96
Зв'язне мовлення. Конспектування як різновид стислого переказу (усно) 103
§ 12. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною 106
§ 13. Складнопідрядне речення з підрядною з’ясувальною частиною 112
Зв'язне мовлення. Діалог-домовленість, обговорення самостійно обраної теми (усно) 116
Складнопідрядні речення з підрядними обставинними частинами 119
§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу 119
§ 15. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії, міри і ступеня 128
§ 16. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини й мети 135
§ 17. Складнопідрядне речення з підрядною частиною умови 141
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами наслідку й допусту 147
Зв’язне мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 153
Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами 157
§ 19. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами 157
§ 20. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях 165
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 172
Безсполучникове складне речення 175
§ 21. Безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами 175
Зв’язне мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням 183
§ 22. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 188
Зв’язне мовлення. Доповідь на морально-етичну і суспільну теми в публіцистичному стилі 196
§ 23. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 201
§ 24. Тире в безсполучниковому складному реченні 207
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 215
Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 219
§ 25. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком 219
Зв'язне мовлення. Твір у публіцистичному стилі на суспільну тему (письмово) 226
§ 26. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 229
§ 27. Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 236
Зв’язне мовлення. Оповідання на самостійно обрану тему 242
§ 28. Стилістичні особливості складних речень з різними видами зв’язку 244
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 254

СКЛАДНЕ СИНТАКСИЧНЕ ЦІЛЕ

256
§ 29. Поняття про складне синтаксичне ціле 256
§ 30. Складне синтаксичне ціле, абзац 262
Зв’язне мовлення. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю 268
§ 31. Види і засоби міжфразного зв’язку 272
§ 32. Актуальне членування речень у висловлюванні 280
Зв’язне мовлення. Заява. Автобіографія 286
§ 33. Повторення вивчених пунктограм у простому і складному реченнях 291
Запитання і завдання для повторення й узагальнення 301

ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

303
§ 34. Слово як предмет вивчення 303
Зв'язне мовлення. Контрольний твір у публіцистичному стилі (письмово) 309
§ 35. Мовні аспекти вивчення речення 312
Відповіді до вправ та ігрових завдань 318

ДОДАТОК

319
Тести 319
Тлумачний словник 330

Коментарі