Рейтинг: 0.0 з 5 (0 голос.)

Українська мова. 9 клас

підручник 9 клас Українська мова Тихоша 2009 рік
Українська мова навчання
Видавництво: Основа
Рік:
ISBN: 978-611-00-0374-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

У навчальному посібнику репрезентовано теоретичний та дидактичний матеріал з вивчення синтаксису складного речення, наводяться ділові ігри «Мікрофон», «У світлиці спілкування», «Навчаючи — учусь», самостійні дослідження школярами проблемних питань «Згоден? — Не згоден? — Обґрунтуй!»

Календарно-тематичне планування уроків української мови у 9 класі 3

Загальні відомості

Особливості навчально-методичної роботи з української мови у 9 класі 8
Лексико-орфографічна робота у 9 класі 9

Вступ

Урок № 1 Вступ. Розвиток української мови 12

Повторення вивченого у 8 класі

Урок № 2 Повторення. Просте неускладнене речення 21
Урок № 3 Повторення. Просте ускладнене речення 25
Урок № 4 Контрольна робота. Диктант з граматичним завданням 28

Пряма і непряма мова

Урок № 5 Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови 31
Урок № 6 Розділові знаки при прямій мові 33
Урок № 7 Заміна прямої мови непрямою 36
Урок № 8. Зв’язне мовлення. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) 39
Урок № 9 Діалог. Полілог 46
Урок № 10 Цитата як спосіб передачі чужого мовлення 49
Урок № 11 Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Пряма і непряма мова» 52
Урок № 12 Контрольна робота з теми «Пряма і непряма мова» 55
Урок № 13 Зв’язне мовлення. Загальні відомості про текст, типи і стилі мовлення (повторення) 57

Складне речення і його ознаки

Урок № 14 Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком. Повторення і систематизація вивченого 63
Урок № 15 Засоби зв’язку частин складного речення 67

Складносурядне речення

Урок № 16 Складносурядне речення, його основні ознаки 75
Урок № 17 Розрізнення складносурядних речень і простих з однорідними членами 79
Урок № 18 Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення 81
Урок № 19 Розділові знаки в складносурядному реченні 85
Урок № 20 Культура мовлення і стилістика. Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень 88
Урок № 20 Ділова гра. Узагальнення і систематизація знань з теми «Складносурядне речення» 92
Урок № 21 Контрольна робота з теми «Складносурядне речення» 94
Урок № 22 Стислий переказ тексту наукового стилю (усно) за складним планом 96

Складнопідрядні речення

Урок № 23 Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому 111
Урок № 24 Основні види складнопідрядних речень. Складнопідрядні речення з підрядними означальними 115
Урок № 25 Складносурядні речення з підрядними з’ясувальними 120
Урок № 26 Зв’язне мовлення. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (усно) 123
Урок № 27 Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами. Складнопідрядні речення з підрядними місця 126
Урок № 28 Складнопідрядні речення з підрядною частиною часу 129
Уроки № 29–30 Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю (усний і письмовий) 133
Урок № 32 Складнопідрядне речення з підрядною частиною способу дії, міри і ступеня 137
Урок № 33 Складнопідрядні речення з підрядною порівняльною частиною. Розрізнення неповних підрядних порівняльних частин речення і порівняльних зворотів 140
Урок № 34 Зв’язне мовлення. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням (письмово) 144
Урок № 35 Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини, наслідковими 148
Урок № 36 Складнопідрядні речення з підрядними мети, умовними і допустовими 151
Урок № 37 Культура мови і стилістика. Синоніміка складнопідрядних і простих речень з відокремленими членами 155
Урок № 38 Складнопідрядне речення з кількома підрядними 159
Урок № 39 Узагальнення і систематизація знань з теми «Складнопідрядне речення» 164
Урок № 40 Контрольна робота з теми «Складнопідрядне речення» 167
Уроки № 41–42 Зв’язне мовлення. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-пізнавальної статей). Конспектування як різновид стислого переказу почутого 170

Безсполучникове складне речення

Урок № 43 Безсполучникове складне речення. Поняття про безсполучникове складне речення. Особливості інтонації складного безсполучникового речення 176
Урок № 44 Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Безсполучникові складні речення зі значенням перелічення. Кома і крапка з комою у безсполучниковому реченні 180
Урок № 45 Безсполучникові складні речення зі значенням причини, пояснення, доповнення. Двокрапка у безсполучниковому складному реченні 184
Урок № 46 Безсполучникові складні речення зі значенням протиставлення, часу, умови і наслідку. Тире в безсполучниковому складному реченні 187
Уроки № 47–48 Зв’язне мовлення. Твір-роздум (усний і письмовий) у публіцистичному стилі на морально-етичну тему 191
Урок № 49 Культура мови і стилістика. Синоніміка складних речень зі сполучниками, без сполучників і простих речень 196
Урок № 50 Урок-подорож у країну Безсполучникового речення. Узагальнення і систематизація вивченого про безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 200
Урок № 51 Контрольна робота з теми «Безсполучникове складне речення» 204
Урок № 52 Зв’язне мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю 206

Складні речення з різними видами зв’язку (або багатокомпонентні)

Урок № 53 Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 214
Урок № 54 Складні речення з сурядністю із безсполучниковим зв’язком 217
Урок № 12 Складні речення з підрядністю і безсполучниковим зв’язком 221
Урок № 56 Складні сполучниково-безсполучникові речення із сурядністю, підрядністю і безсполучниковим зв’язком 224
Урок № 57 Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 228
Урок № 58 Розділові знаки в складному реченні з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку 231
Урок № 59 Узагальнення і систематизація знань з теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку». Ділова гра «Перевір себе сам» 235
Урок № 60 Контрольна робота з теми «Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку» 238
Урок № 61 Зв’язне мовлення. Оповідання на самостійно обрану тему 240

Складне синтаксичне речення

Урок № 62 Складне синтаксичне ціле (ССЦ), його основні ознаки 244
Урок № 63 Складне синтаксичне ціле й абзац 248
Урок № 64 Види і засоби міжфразного зв’язку 252
Урок № 65 Актуальне членування речень у висловленні: відоме і нове 256
Урок № 66 Зв’язне мовлення. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну і суспільну тему в публіцистичному стилі 260
Урок № 67 Зв’язне мовлення. Ділові папери. Заява. Автобіографія 265
Урок № 68 Повторення і систематизація вивченого. Слово як предмет вивчення 267
Урок № 69 Повторення. Мовні аспекти вивчення речення. Орфографія. Пунктуація 271
Урок № 70 Контрольна робота. Диктант. Тести 274

Коментарі