Рейтинг: 2.0 з 5 (3 голос.)

Всесвітня історія : підручник для 9 класу (НОВА ПРОГРАМА)

підручник 9 клас Всесвітня історія Щупак 2017 рік (НОВА ПРОГРАМА)
Українська мова навчання
Видавництво: Оріон
Рік:
ISBN: 978-617-7485-19-2
Формат: PDF (електронна книга)

Скачати

Удосконалений методичний інструментарій та сучасна методологічна основа підручника базується «на трьох китах»: показ актуальності подій минулого, яке багато в чому визначає наше сьогодення; «український вимір» всесвітньої історії; налаштованість на формування певних компетентностей, а не «навантаження» величезним обсягом фактів, дат і цифр. Особлива увага приділена роботі з поняттями за принципом «не зазубрювати, а розуміти».

ВСТУП

§ 1. Історія Нового часу 5

Розділ І. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

§ 2. Французька революція кінця XVIII ст 11
§ 3. Консульство та Імперія у Франції. Наполеон І. Віденський конгрес і Священний союз 22
§ 4. Практичне заняття. Утвердження принципів громадянського рівноправ’я: від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона 33

Розділ II. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

§ 5. Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Спроби осмислення нової дійсності 38
§ 6. Практичне заняття. Суспільні наслідки індустріальної революції, зміни в житті та побуті різних верств населення 44
§ 7. Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм 49
§ 8. Велика Британія — «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії 55
§ 9. Франція в період реставрації. Революція 1830 р. Липнева монархія. Австрійська імперія доби К. Меттерніха 60
§ 10. «Весна народів». Революції 1848–1849 рр. у країнах Західної й Центральної Європи 66
§ 11. Об’єднання Німеччини 74
§ 12. Об’єднання Італії 81
§ 13. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині XIX ст. 86
§ 14. Громадянська війна в США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці 92
§ 15. Матеріали до уроку узагальнення з розділів 1–2 101

Розділ III. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині XIX — на початку XX ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

§ 16. Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу 103
§ 17. Практичне заняття. Еволюція європейського соціалістичного руху від радикальних до поміркованих форм і легальної парламентської діяльності 108
§ 18. Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Ж. Клемансо 111
§ 19. Німецька імперія. Канцлерство О. фон Бісмарка. Вільгельм II. Перехід Німеччини до «світової політики» 117
§ 20. Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Д. Ллойд Джорджа 122
§ 21. Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Чесний курс» Т. Рузвельта. «Нова демократія» В. Вільсона 128
§ 22. «Великі реформи» в Росії. Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи 134
§ 23. Австро-Угорщина — дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах 141
§ 24. «Доба Мейдзі» в Японії. Початок японської територіальної експансії 146
§ 25. Сунь Ятсен. Сіньхайська революція 151
§ 26. Спроби модернізації Османської імперії 156
§ 27. Практичне заняття. Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки 160
§ 28. Матеріали до уроку узагальнення з розділу 3 162

Розділ IV. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина XIX — початок XX ст.)

§ 29. Міжнародні відносини наприкінці XIX ст. Утворення військово-політичних блоків. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку XX ст. 164

Розділ V РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець XVIII — початок XX ст.)

§ 30. Форми та напрями освіти. Університети 172
§ 31. Наукові й технічні досягнення. Література та мистецтво 176
§ 32. Практичне заняття. Масове виробництво. Зародження масової культури 183
§ 33. Науково-технічна революція зламу XIX–XX ст. та її вплив на людину й суспільство 187

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО КУРСУ

§ 34. Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX століття 194
§ 35. Матеріали до уроку узагальнення з розділів 4 і 5 198
КАРТИ 199

Коментарі