Вправа 168

Спишіть загадки, що мають одну відгадку, уставляючи пропущені букви, які позначають ненаголошені звуки [е], [и]. Доберіть до них перевірні слова.
Усе життя (жи́ти) крилами махає, а злетіти (злéт) не може.
Хоч не літак, а крилатий (кри́ла), без крил не може працювати.

Змініть підкреслені слова так, щоб у них відбулося чергування приголосних ([к ]-[ч ]-[ц ]; [х ]-[ш ]-[с ]). Запишіть.
руками — на руці.


Коментарі

Всього коментарів: 0