Вправа 77

Укажіть кількість звуків і букв у виділеному слові (усно). Визначте головні члени речення в перших двох реченнях. Випишіть словосполучення.

На білу гречку впали роси.
Веселі бджоли одгули.
Замовкло поле стоголосе
В обіймах золотої мли.

Бджоли — 6 букв, 5 звуків.

На білу гречку, веселі бджоли.


Коментарі

Всього коментарів: 0