Вправа 88

Спишіть текст. Знайдіть і підкресліть однозвучні слова. Поясніть їх значення.
На горобині (іменник) — рослина. Горобині (прикметник) — що належать горобцям.

Зробіть звукову схему підкреслених слів.
Щебетання — [ – – ● – ● – ●´ = : ● ], [шчиебиетáн´:а].
Насіння — [ – ● = ●´ =: ● ] [нас´íн´:а].


Коментарі

Всього коментарів: 0